Apie įstaigą

Darželio logotipas

 

Mažeikių miesto lopšelis-darželis ,,Gintarėlis‘‘,
įkurtas 1983 m. sausio mėn. Mažeikių termofikacinės elektrinės.
1996 m. įstaiga  reorganizuota ir perduota Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriui.

Teisinė forma savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Adresas - Draugystės g.12a, LT-89169 Mažeikiai
Tipas: lopšelis - darželis.
Mokymo kalba - lietuvių.
Veiklos sritis - švietimas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Ugdymo kodas: 80.10.00.
Įstaigos kodas: 191650788
Gavėjo bankas: AB DNB bankas, kodas 40100
Banko sąskaita: LT41 4010 0407 0008 0169
Tėvų mokesčio banko surenkamoji sąskaita:
LT06 4010 0407 0008 7395
El. p.: darzelisgintarelis@gmail.com

 

 

Vizija

Sveikas ir kūrybiškas vaikas.
Bendradarbiaujanti šeima.
Motyvuota bendruomenė.

 

 

 

Misija

Padėti  šeimai vykdyti vaikų globos ir ugdymo funkcijas.
Sudaryti  sąlygas  atsiskleisti  vaiko gabumams,  skatinti fizinį vaikų aktyvumą,  poreikį  saugiai ir sveikai gyventi.

 

 

 

Filosofija

Vaikas mūsų įstaigoje - vertybė ir pats svarbiausias  asmuo.

 

 

Kiek mūsų

178 – ugdytiniai.
Grupės:

 • 2 - ankstyvojo amžiaus grupės;
 • 6 - ikimokyklinio ugdymo grupės;
 • 2 - priešmokyklinio ugdymo grupės.

47 darbuotojai:

 • 26 aptarnaujančio personalo ir administracijos darbuotojai;
 • 21 - pedagogas.

Iš jų:

 • 1 - logopedas;
 • 1 - kūno kultūros pedagogas;
 • 1 - meninio ugdymo pedagogas;
 • 7 - auklėtojai metodininkai;
 • 8 - vyresniųjų auklėtojų;
 • 6 - auklėtojai.

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO "GINTARĖLIS" VIDAUS VALDYMO STRUKTŪRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt