BITUTĖS (11 grupė)

 

„Bitučių” grupė nuostabi
Ją lanko vaikučiai darbštūs, geri...
Čia mes žaidžiam, ir dainuojam,
Piešiam, šokam ir konstruojam...
Ne bitutės mes tikrai –
Tik labai linksmi vaikai.

 

 

 

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Daiva Juodeikienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtoja - Stasė Valaitienė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - aukštesnysis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Dalia Plonienė.

Grupės prioritetas


Šiais metais prioritetinis ugdymo dėmesys bus skiriamas socialinių-emocinių  įgūdžių lavinimui (vaikų jausena, santykis su bendraamžiais ir suaugusiais, savikontrolė, susitarimas, noras žinoti ir pažinti).

Grupės uždaviniai:

  • Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti, pratintis susitarti.
  • Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.
  • Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, kurti, pasakoti, išsakyti savo nuomonę, jauseną, išklausyti kitus.

 

 

 

 

MUMS DARŽELYJE SMAGU

 

 

 

DIENOS SUKASI RATU, SUSITIKOM,  VĖL KARTU...

 

 

 

 

 


 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt