BITUTĖS (11 grupė)

 

„Bitučių” grupė nuostabi
Ją lanko vaikučiai darbštūs, geri...
Čia mes žaidžiam, ir dainuojam,
Piešiam, šokam ir konstruojam...
Ne bitutės mes tikrai –
Tik labai linksmi vaikai.

 

 

 

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Loreta Juodeikienė - 1 et.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja metodininkė.
Auklėtoja - Milda Mockuvienė - 0,5 et.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Jūratė Juodeikienė.

Grupės prioritetai

  • Ugdymas orientuotas į bendrąsias vaiko kompetencijas, vadovaujantis atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa.
  • Vaiko vertinimo kokybės gerinimas.
  • Ikimokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių programų dermė.

 

 

PIRMOSIOS DIENOS DARŽELYJE

2017 – 09

 

SVEČIUOSE "KAKĖ MAKĖ"

 

 

 

 

MANDALOS

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt