BORUŽĖLĖS (7 grupė)

 

Mūsų grupė  „Boružėlės“,
Mums patinka margos gėlės.
Nors vaikučiai dar maži,
Bet darbeliai dideli.
Žaidžiam, šokam, išdykaujam
Ir visi gražiai draugaujam!

 

 

 

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Sonata Kairienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja metodininkė.
Auklėtoja -Danutė Stankienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - aukštesnysis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Bronislava Jonkauskienė.

Grupės prioritetai

  • Komunikavimo, socialinės bei pažinimo kompetencijų plėtotė.
  • Vaikų vertinimo kokybės gerinimas.
  • Ikimokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių programų dermė.

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt