BORUŽĖLĖS (7 grupė)

 

Mūsų grupė  „Boružėlės“,
Mums patinka margos gėlės.
Nors vaikučiai dar maži,
Bet darbeliai dideli.
Žaidžiam, šokam, išdykaujam
Ir visi gražiai draugaujam!

 

 

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Sonata Kairienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja metodininkė.
Auklėtoja -Danutė Stankienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - aukštesnysis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Bronislava Jonkauskienė.

Grupės prioritetas

Prioritetinis ugdymo dėmesys bus skiriamas kūrybiškumo, bendravimo ir kitos socialinės patirties įgijimui, matematinių įgūdžių suvokimui per trišalę - vaikų, pedagogų ir tėvų – bendrystę.

Grupės uždaviniai:

  • Padėti vaikams atsiskleisti per saviraišką(dailėje, muzikoje, vaidyboje).
  • Ugdyti savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, mokyti pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti.
  • Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus skaičiuoti, grupuoti, matuoti, susieti skaičių su jo simboliu.
  • Skatinti tėvų iniciatyvą dalyvauti įstaigos veikloje, siekti aktyvaus bendradarbiavimo.

 

MES GRUPĖJE

 

 

JUDUMO SAVAITĖ

 

 

MAŽIEJI DAILININKAI

 

 

MUZIKINĖ POPIETĖ ,,LAPĖ KEPĖ ŽUVĮ“


Paskutinį lapkričio ketvirtadienį ,,Boružėlių“ grupės vaikai pakvietė tėvelius į muzikinę popietę ,,Lapė kepė žuvį“. Popietės metu vaikai mokė Lapę gaudyti žuvį, ją kepti, išmokė ją groti muzikos instrumentais, kuriuos galima rasti gamtoje(akmenėliais, medinėmis lazdelėmis, kokoso riešutais). Vaikus ir Lapę pradžiugino Matuko ir jo mamos atliekama daina ,,Lapė snapė“.
Tuoj prasidės adventas – susikaupimo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas. Šis laikotarpis siejamas su rimtimi ir apmąstymais. Popietę užbaigė vaikų atliekama daina ,,Vakaro žvaigždelės daina“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt