DARBUOTOJAI

 

 

   

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJAI

Vardas, pavardė

Pareigos

 Išsilavinimas

Vadovai

Saulė Sadauskienė

L. e. p. Direktorė

 

Saulė Sadauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Šiaulių universitetas.
Pedagoginio darbo patirtis – 30 m.
Vadybinio darbo patirtis – 5 m.

Pedagogai

 

 

 

Aušra Buivydienė

Auklėtoja metodininkė

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija.

Rita Burlakovienė Auklėtoja Studijos – Klaipėdos valstybinė kolegija, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa.

Esmeralda Butaitė

Auklėtoja

Žemaitijos kolegija, dailės studijų krypties, dailės ir technologijų pedagogikos bakalauras, mokytojas.
Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos (specializacija – dailės terapija) magistro laipsnis.
Šiaulių universitetas, ikimokyklinio ugd. pedagogikos ir priešmokyklinio ugd. specializacijos modulis.

Eugenija Butkienė

Auklėtoja metodininkė

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Rūta Drungilienė

Vyr. auklėtoja

Klaipėdos pedagoginis universitetas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos ugdymo specialybė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Ieva Erlickienė Auklėtoja Žemaitijos kolegija, meno pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedaogo profesinė kvalifikacija.

Sonata Jankauskienė

Vyr. logopedas

Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauras ir spec. pedagogo profesinė kvalifikacija.
Šiaulių universitetas, spec. pedagogikos magistro laipsnis.

Daiva Juodeikienė

Vyr. auklėtoja

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Loreta Juodeikienė

Auklėtoja metodininkė

Marijampolės pedagoginė mokykla, spec. vidurinis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Sonata Kairienė

Auklėtoja metodininkė

Vilniaus pedagoginė mokykla, ikimokyklinės įstaigos auklėtoja.

Simona Končiūtė

Auklėtoja

Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Šiaulių universitetas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Donata Liauksminaitė

Auklėtoja

Šiaulių universitetas, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogika. Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauras, pedaogo kvalifikacija.

Virginija Mačiukienė

Vyr. auklėtoja

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybė, ikimokyklinės ped. ir psich. dėstytoja, ikimok. auklėtoja.

Erika Matutienė

Auklėtoja metodininkė

Vilniaus kolegija, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Regina Mažirimienė

Auklėtoja metodininkė

Marijampolės pedagoginė mokykla, spec. vidurinis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Milda Mockuvienė

Vyr. auklėtoja

Marijampolės pedagoginė mokykla, ikimokyklinės įstaigos auklėtoja.

Dainora Ružauskienė

Auklėtoja

Šiaulių universitetas, pradinių klasių pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas.

Roma Skirmontienė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, dainavimo mokytojo, muzikos vadovo kvalifikacija.
Klaipėdos universitetas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos  specialybės ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

Danutė Stankienė

Vyr. auklėtoja

Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas, auklėtoja.

Stasė Valaitienė

Vyr. auklėtoja

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Irena Zonienė

Vyr. auklėtoja

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Kiti darbuotojai

Alma Girdvainienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Sandėlininkė

Kauno aukštesnioji maisto pramonės mokykla.
Maisto pramonės technologas-inžinierius.

Irena Baltrušaitienė

Vyr. buhalterė

Šiaulių kolegija, buhalteris.

Neringa Buivydienė

Inžinierė – program.
Sąskaitininkė
Archyvarė

Žemaitijos kolegija, buhalteris.

Greta Gustytė

Slaugytoja– dietistė

Vilniaus kolegija, bakalauras, dietisto kvalifikacija.

Ramutė Adomaitienė

Auklėtojos padėjėja

 

Genovaitė Andrulaitienė

Auklėtojos padėjėja

 

Danutė Barvydaitė

Auklėtojos padėjėja

 

Toma Intienė

Auklėtojos padėjėja

 

Bronislava Jonkauskienė

Auklėtojos padėjėja

 

Jūratė Juodeikienė Auklėtojos padėjėja  

Marija Juzumienė

Auklėtojos padėjėja

 

Dalia Plonienė

Auklėtojos padėjėja

 

Jolanta Pukštienė

Auklėtojos padėjėja

 

Lina Ramanauskienė

Auklėtojos padėjėja

 

Eglė Švelnienė

Auklėtojos padėjėja

 

Zita Lukošienė

Pagalbinis darb.– valytoja

 

Danutė Ramonienė

Pagalbinis darb. – skalbėja

 

Jurgita Vasiliauskienė Pagalbinis darb. – siuvėja  

Aldona Šmitienė

Virėja

Lietuvos vartotojų kooperat. sąjunga, 4 virėjos kategorija.

Alma Tilvikienė

Virėja

Klaipėdos kulinarijos mokykla, 4 virėjos kategorija.

Marytė Gedminienė

Virėja

Vilniaus kulinarijos mokykla, 4 virėjos kategorija.

Stasys-Vladas Tilvikas

Elektrikas

Energetikos darbuotojo kvalifikacija.

Stasija Šmukštienė

Sargas

 

Adomas Kazlauskas

Sargas
Pastatus aptarn.

 

Liuda Strazdauskienė

Kiemsargis

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt