NAUJIENOS

 

2018 – 2019 m.m.

 

 

UŽGAVĖNĖS 2019

 

 

 

 


 

______________________

Gintarėlio bendruomenės pilys, skirtos Lietuvos gimtadieniui, puošia darželio koridorių.

 

 

AKCIJA "BALTASIS BADAS MIŠKO ŽVĖRELIAMS"

Labai dėkojame visai darželio bendruomenei prisijungusiai prie šios akcijos. Miško gyventojai - bus sotūs.

 

 

PADĖKOS POPIETĖ

Vasario 6-ą dieną, mūsų darželį aplankė svečiai iš Mažeikių rajono savivaldybės. Svečiai susitiko ir pabendravo su vaikais, darželio bendruomene, aplankė ir kartu pasidžiaugė naujai įrengtomis darželio patalpomis.

 

 

 

______________________

 

 

 

VAIKAI DŽIAUGIASI ŽAIDIMŲ KAMBARIU

 

 

 

AKIMIRKOS IŠ VAIKŲ ATSISVEIKINIMO SU EGLUTE RYTMEČIO

 

 

 

______________________

Džiugu, kad atėjus Naujiesiems metams, mūsų vaikai gali žaisti, skaityti, kurti naujai įrengtoje erdvėje - vaikų žaidimų kambaryje"NETRADICINIŲ NYKŠTUKŲ IR "EGLUČIŲ" PARODOS

 

Šių metų gruodžio 7-14 dienomis "Kiškučių" ir "Ežiukų" grupės tėveliai dalyvavo parodoje "Netradicinė eglutė". Džiaugiamės tėvelių kūrybiškumu bei darbelių gausa.

 

Nykštukai - maži žmogeliukai, jie gyvena ne tik pasakose, o šiais metais ,, Viščiukų“ ir ,,Pagrandukų“ grupių teveliai, darbuotojai ir ugdytiniai netradicinius nykštukus kūrė ir juos, apgyvendino darželio erdvėse.
Džiaugiamės tėvelių, darbuotojų kūrybiškumu, gražia bendryste, dalyvaujant netradicinių nykštukų parodoje. Kviečiame pasigrožėti.

 

______________________

 

SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „GINTARĖLIS“

 

Mokyklos pavadinimas: Mažeikių lopšelis – darželis „Gintarėlis“.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (ikimokyklinio ugdymo auklėtojos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu).

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų).
 • Gebėjimas naudotis IKT, ir jas valdyti (technologinis raštingumas).

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • Prašymą dalyvauti atrankoje (pridedama).
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu (darzelisgintarelis@gmail.com).
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 13 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną). Šiuo adresu: Mažeikių lopšelis – darželis „Gintarėlis“, Draugystės g. 12a, LT-89169, Mažeikiai.
Telefonas pasiteirauti: 8 682 36186

Prašymas dalyvauti atrankoje

______________________

 

 

______________________

 

 

TOLERANCIJOS DIENA

 

Tolerancijos dieną lopšelio – darželio „Gintarėlis“ vaikai pradėjo draugo grupėje. Ugdėsi pasirinktoje kitoje darželio erdvėje, į savo patalpas įsileisdami kitus vaikus. Vėliau visi susitiko muzikos salėje. Čia į „didelę širdį“ sudėjo atsineštus įvairaus dydžio ir formos raktelius. Ši „širdis“ puošia darželio kiemą. Vaikai renginio „Atrakinkime savo širdis šalia esančiam“ metu atvėrė širdeles gerumui, jautrumui, šilumai. Džiugesį dovanojo ir į svečius atvykęs „Drevinuko“ teatras.
Popietę, į mūsų darželį atvyko visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“,  ir Mažeikių „Interact“  klubo nariai, suaugusieji. Jie lankėsi darželio priešmokyklinėse, vyresniojo amžiaus vaikų grupėse. Žaidė, bendravo su grupių auklėtojomis ir vaikais. Svečiams darželio vaikai dovanojo šypsenas, apkabinimus, įteikė kūrybinius darbelius.
Džiaugsmingo pabūvimo muzikos salėje metu, visus pasitiko muzikos fėja, vadovė Roma Skirmontienė ir vaikų ansamblis. Kartu šokome, dainavome, žaidėme ratelius. Sporto salės vadovė Milda Mockuvienė pasiūlė pažaisti sportinius žaidimus, estafetes.
Staigmena  – susitikimas su spalvų fėja, dailės ugdytoja, Esmeralda Butaite. Meno ir šviesų studijoje nupieštas bendras tolerancijos, draugystės jausmų piešinys! Šviesos staluose sukurti, išjausti stebuklingi vaikų atradimai. Ramiai pasėdėję prie gardėsių stalo, pasikalbėję, supratome, kad dalintis, suteikti kitam džiugesį, įkvėpti – yra taip gera.

 

 

 

_________________________

Dėkojame '' Gintarėlio'' bendruomenei, ypatingai tėvams už iškeptų pyragų gausą. Visiems ragavusiems pyragus ir prisidėjusiems prie tradicinės mokyklos iniciatyvos, paaukojant vaikams. JŪSŲ gerumo dėka, mūsų globojamų šeimynų "Žemynos" ir "Ąžuoliuko" vaikai artėjant Šv. Kalėdom vėl būs pradžiuginti.

 

KONKURSAS VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Paskelbta 2018-11-09
Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Draugystės 12 a, LT-89169 Mažeikiai; kodas 191650788) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 1 etatu) pareigoms užimti.
Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.
Reikalavimai pretendentams:

 1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 2. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 3. Ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos darbo patirtis (privalumas).
 4. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), darbo užmokesčio apskaitos programa „NEVDA“ ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS) – privalumas.
 5. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office.
 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse – pridedamas.
 2. Pretendento anketa (pristatoma arba pildoma įstaigoje) – pridedama.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną): t. y. nuo 2018-11-09 iki 2018-11-22 lopšelio – darželio „Gintarėlis“ administracijoje.
Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį, kuriame turi teisę dalyvauti darželio darbuotojų atstovas stebėtojo teisėmis.
Pokalbis vyks 2018 m. lapkričio 23 d., 10 val. Darželio direktoriaus kabinete. Darželio direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojo nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.
Išsamesnė informacija tel. +370 68236186.

Prašymas leisti dalyvauti konkurse

Pretendento anketa

_________________________


 

"MOLIŪGŲ VĖRINĖLIS"

 

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ TARYBOS IŠVYKĄ Į MAŽEIKIŲ VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄVaikų tarybos nariai spalio 25 d., ketvirtadienį, Mažeikių viešojoje bibliotekoje dalyvavo susitikime: vaikams su gamtininku, rašytoju Selemonu Paltanavičiumi.

 

 

_________________________

 

 

"RUDENINIŲ LAPŲ ŠLAMESY"

Smagios akimirkos, darbinga nuotaika lydėjo visus “Gintarėlio” darbštuolius, dalyvavusius “Rudeninių lapų šlamesy”!
Ačiū už geranoriškumą!

 

 

 

 

_________________________

 

 

DARBELIŲ PARODA IŠ GAMTINIŲ MEDŽIAGŲ

 

 

 

Vaikų taryba sveikina visas  darželio MOKYTOJAS

 

 

 

 

_________________________

 

 

_________________________

 

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną,  vaikų taryba aplankė buvusią ilgametę darželio darbuotoją.

 

 


 

SKELBIAMAS KONKURSAS

 

MAŽEIKIŲ L.-D. „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2018 m. spalio 1 d.

Atranka vyks  2018 m. gruodžio 17 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ––7,2-10,71 bazinio dydžio.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt iki 2018 m. gruodžio 3 dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

Konkurso reikalavimai čia

 

 

 LIETUVOS ,,GINTARĖLIŲ" SAMBŪRIS

Rugsėjo 28 dieną Kaune vyko Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūrio „Gintarėliai“ gerosios patirties seminaras „Alternatyvūs veiklos organizavimo būdai ir struktūros ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Seminare dalyvavo ir mūsų darželį atstovavo l.e.p. direktorė Saulė Sadauskienė, logopedė Sonata Jankauskienė ir „Kiškučių“ grupės auklėtoja Dainora Ružauskienė. Abi pedagogės pristatė žodinius pranešimus tema „Inovatyvūs ugdymo metodai ir būdai Mažeikių l.d. „Gintarėlis“. Seminarui pasibaigus vykome į ekskursiją po Kauną. 

 

 

 

Rugsėjo 25 dieną, mūsų darželyje koncertavo "SVIRPLYS"

 

 

RUGSĖJO 16-22 D. EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

 Ši kampanija  skirta  atkreipti  dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti  daugiau judėti ir populiarinti tvarias transporto priemones.

 

_________________________

 

MIELI TĖVELIAI,

Šeštadienis, rugsėjo 22 diena - "diena be automobilio". O ją darželio bendruomenė minės penktadienį, rugsėjo 21 dieną.
Į darželį kviečiame atvykti pėstute, su dviračiais, paspirtukais, riedučiais ir t.t. Įvažiavimo vartai bus užrakinti.
Tikimės Jūsų geranoriškumo, supratingumo ir sąmoningumo, prisidedant prie akcijos, noro, kad vaikai augtų sveiki!

 

_________________________


Lopšelio - darželio "Gintarėlio" bendruomenė ugdytinių tėveliams dėkoja už gėles, už šypsenas, malonų žodį, o svarbiausia už vaikus, kurių labai mes laukėme. Mokslo metų pradžią paminėjome lopšelio - darželio kiemelyje. Vaikų pieštos svajonės stebuklingais balionais pakilo į dangų, su viltimi, kad jos išsipildys!

 

 

 2017 – 2018 m.m.

Mieli, būsimų "Gintarėlio" mažųjų ugdytinių tėveliai,
2018 m. birželio 14 dieną (ketvirtadienį) 17.00 val. mūsų darželyje vyks susirinkimas dėl naujų mokslo metų pradžios.
Darbotvarkė:
1. Susipažinimas su darželio veiklos organizavimo tvarka.
2. Susitikimas, susipažinimas su grupių auklėtojomis.
3. Lankymasis edukacinėse erdvėse.
4. Kiti klausimai.

L.e.p. direktorė S. Sadauskienė

SPEKTAKLIUKAS "PELIŲ MŪŠIS"

Gegužės 30 d. mus aplankė "Ventos" progimnazijos 3b klasės mokiniai su spektakliuku "Pelių mūšis".


 

 

Nuoširdus AČIŪ, L/d. "Gintarėlis" bendruomenei prisidėjusiai prie talkos, gražinant aplinką!
„Mes negalime padaryti visko, bet galime padaryti kur kas daugiau nei paprastai darome.“ — Džeimsas Biudžentalis (James Bugental)

 

Gegužės 16d. mūsų įstaigos vaikų tarybos nariai, Mažeikių raj. savivaldybės viešojoje bibliotekoje,dalyvavo renginyje: Susitikimas su Metų knygos vaikams autorėmis "Laimė yra lapė". Daugybę apdovanojimų Lietuvoje bei užsienyje gavusios knygos kūrėjos papasakojo, kaip buvo kuriama knyga "Laimė yra lapė", atskleidė kelias jos paslaptis. 


 


 

 


 

Gegužės 10 diena - tarptautinė „Kamuolio diena 2018“


 


 


 


 


 

Gegužės 9 dieną mūsų darželyje lankėsi „MAGIJOS TEATRAS“.


 


 


 

Gegužės 2 d. mūsų įstaigoje svečiavosi V. Klovos muzikos mokyklos mokiniai ir jų mokytojai, kurie supažindino mūsų ugdytinius su įvairiais muzikos instrumentais, jų skambesiu.

 

 

Balandžio 26 dieną,  Mažeikių lopšelyje - darželyje „Gintarėlis“ vyko Respublikinė praktinė konferencija „Meno terapijos taikymo galimybės ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidime“.
Susirinkusius konferencijos svečius sveikino „Gintarėlio“ meninio ugdymo mok. Romos Skirmontienės paruošti ugdytiniai, kurie muzikinių instrumentų pagalba kūrė terapinę muziką. Šokio inprovizacijos metu atsiskleidė ugdytinės Urtės K. talentas.
Geros, darbingos, prasmingos dienos linkėjo laikinai einanti direktoriaus pareigas Saulė Sadauskienė. Ji džiaugėsi susirinkusių dalyvių noru mokytis, tobulėti, dalintis gerąja patirtimi, vardan vaikų gilesnio pažinimo.

Konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai, moksliniai tyrimai: Šiaulių universiteto, edukologijos katedros doc. dr. Nijolė Bražienė pranešime "Terapinis pasakų aspektas" kalbėjo apie pasakų terapijos naudą vaikams. Daiva Tumasonytė. Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro psichologė – psichoterapeutė, direktorė  pranešime analizavo projekcinius piešinius, įtakojančius vaiko asmenybės augimą.

               Gerąja darbo patirtimi ir įžvalgomis dalijosi Vilma Jurkutė - Nvachukvu VŠĮ „ŽVAIGŽDŽIŲ AVILYS“ psichologė, Joana Tėvelytė. Kauno vaikų darželis  „Vaivorykštė“ menų pedagogė, neformalaus švietimo ugdymo (dailės) mokytoja ekspertė.

               Darželio dailės terapijos studijoje vyko praktinis užsiėmimas su vaikais, “Dailės terapija -  laisvas ir spontaniškas žaidimas kūrybos procese, pažįstant save ir kitus“ . Interneto pagalba užsiėmimą tiesiogiai stebėjo ir terapiniame užsiėmime dalyvavo  draugai iš Kroatijos respublikos vaikų darželio “Sodas“. Užsiėmimo metu vaikai piešė savo svajones, apie jas pasakojo, “ieškojo lobio“, atliko kūrybinius darbelius.

               Dalyviai , stebėdami vaikų terapinį užsiėmimą sužinojo,  kaip ir  kokiais būdais vaikas gali pažinti save ir kitus, kaip inovatyviai panaudoti žaidimą kaip ugdomąją priemonę per terapines veiklas, kaip ugdyti laisvą, kūrybišką, savimi pasitikintį vaiką.

               Konferencijos refleksijos metu, pedagogai džiaugėsi turėdami galimybę dalyvauti šioje konferencijoje, stebėti pranešimus, praktinę dailės terapijos veiklą, išgirsti vaikų vidinio pasaulio kalbą, pamatyti bendradarbiavimo su Kroatijos respublikos vaikų darželiu “Sodas“ veiklą.

               Džiaugiuosi, kad konferencija susilaukė nemažo susidomėjimo. Tai rodo, jog tokie renginiai, susitikimai, pokalbiai, išsakyta nuomonė, išties reikalingi, siekiant gerinti bei palaikyti vaikų fizinę, psichinę bei dvasinę sveikatą. Konferencijos iniciatorė, dailės terapijos praktikė, auklėtoja Esmeralda Butaitė.

 

 

Roma Skirmontienė meninio ugdymo pedagogė ir dailės pedagogė Esmeralda Butaitė dalyvavo Respublikiniame kūrybiniame - meniniame projekte "100 meninių darbelių tau, gimta šalele".

 

Balandžio 26 dieną mūsų darželyje vyks Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė - praktinė konferencija „MENO TERAPIJOS TAIKYMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIO  AMŽIAUS VAIKŲ ŽAIDIME“.

Didžiuojamės Donata Liauksminaite ir Ieva Erlickiene penkadienį, balandžio 13 dieną, Renavo dvare Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Mažų vaikų ugdymas. Šimtmečio vaikai" parengusioms ir skaičiusioms pranešimą "Gintarėlio 100 - mečio televizija".

Sveikiname vyresniųjų grupių ugdytinių komandą ir juos ruošusią auklėtoją Eriką Matutienę, dalyvavusią Mažųjų žaidynių II-ojo etapo rungtynėse.

 

Penktadienį abiejų grupių ugdytiniai susirinko į salę. Juos aplankė Velykų bobutė. Kartu žaidė, lenktyniavo, rideno margučius. Žaisdami vaikai patyrė džiugių emocijų. Šis projektas sujungė viduriniojo amžiaus vaikų grupes bendrystei. Dėkojame tėvams už dalyvavimą projekte.

 

 

"Gintarėlio" kiemelis pasipuošė Velykiniais Kiškučiais, o vestibiulis- Velykiniais krepšeliais ir papuošimais.

Priešmokyklinės grupės "Gudručių" vaikų komanda dalyvavo "Avangardinės mados šou 2018". Mūsų darželio darbai iš antrinių žaliavų parodoje - užėmė 2 vietą (Tautinė juosta, angelas iš kamštelių).

Dėkojame auklėtojai Erikai Matutienei, dailės mokytojai Esmeraldai Butaitei ir tėveliams, kuriant vaikams kostiumus.

 

 

Savaitės "BE PATYČIŲ" užbaigimas vyko salėje su personažais: "Saulute" ir "Muse Zyzla". Grupės vaikai pristatė "Gerumo dėžutes", žiūrėjo senąją animacija, prisiminė Žemės dieną. Visi džiaugiasi, kad ir mažoje širdelėje, daug gerumo telpa.

Kovo 21 d. "Smalsučių" grupės vaikai dalyvavo Mažeikių lopšelio/darželio "Pasaka" viktorinoje Žemės dienos tematika.

 

 

GINTARĖLIO "100 - MEČIO TELEVIZIJA"

Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ draugystės tiltas su Kroatijos respublikos Zagrebo miesto darželiu „Sodas“ jau tęsiais metus.
Kovo 20 dieną, Lietuvos atkūrimo šimtmetį paminėjome kartu.
Gintarėlio „ 100-mečio televizija“ šventinio renginio metu „transliavo“ laidas, kurių metu atsiskleidė vaikų talentai. Vaikai šoko, dainavo, sakė eiles, ekspedicijos laidos metu „keliavo“ po svarbias Lietuvai vietas – Druskininkus, Klaipėdą, Palangą, Vilnių. Vyko mažųjų ugdytinių „Grok, jurgeli“ muzikantų varžytuvės. Ugdytinis Natas, kartu su draugais  „atkūrė‘ ir pastatė  tėvelio projektuotus Gediminaičių stulpus, kurie papuošė Mažeikių miesto aikštę.
Įstaigos „ Mamyčių klubo“ atstovė Emilijos mama skaitė tėvelių sukurtą pasaką „Laimingas kaimas“, skirtą  Lietuvos 100-mečiui paminėti.
Darželio virtuvės darbuotojos, pagal Kroatijos respublikos tradicinio patiekalo receptą visus vaišino Kroatiškomis jogurtinėmis spurgytėmis.
Kroatijos šalies Zagrebo miesto darželio Sodas vaikai, informacinių technologijų pagalba dainavo lietuviškai, mojavo trispalvėmis vėliavėlėmis, grojo muzikos instrumentais, siuntė linkėjimus. Lietuvą, mūsų darželio bendruomenę su Lietuvos gimtadieniu sveikino Lietuvos ambasadorius Kroatijoje. Jis džiaugėsi lietuvių ir kroatų vaikų draugyste, kuri jungia skirtingų kultūrų šalis, kuri vienija, kuri suteikia vaikams galimybę pasakoti, didžiuotis sava, gražia ir ypatinga šalimi. Šios neakivaizdinės kelionės, bendri projektai, laiškai ir pokalbiai ugdo vaikų  patriotiškumą, tautiškumo jausmą.
Sveikinimo žodį Kroatijos vaikams, visai bendruomenei tarė  į darželio renginį atvykęs Mažeikių rajono savivaldybės direktoriaus pavaduotojas S. Šiurys ir Mažeikių miesto mero pavaduotoja S. Bernotienė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVAITĖ BE PATYČIŲ

Nuo kovo 19d. iki 23d., visą savaitę, mūsų darželyje – veiksmo savaitė „Be patyčių“. Vaikai mokysis gyventi ir elgtis draugiškai,
būti mandagūs, tolerantiški kitų atžvilgiu.
Kiekviena diena bus prasminga, įdomi ir įvairi!

MAKULATŪROS IŠVEŽIMO DIENA

Ačiū įstaigos darbuotojoms, ypatingai ugdytinių tėvams, dalyvavusiems makulatūros išvežimo akcijoje.

Ačiū ugdytinės Patricijos Švažaitės močiutei, kuri kaskart dovanoja dėžes popieriui rūšiuoti.

MOTERŲ FUTBOLO DIENA

Kovo 7 dieną mūsų įstaigos bendruomenės moterys mėgstančios sportą ir futbolą, dalyvavo "Moterų futbolo dienoje Mažeikiuose".

 

FESTIVALIS "MES SPORTUOJAME NUO MAŽENS"

Kovo 1 dieną vyko projekto Lietuvos mažųjų žaidynės I - ojo etapo festivalis " Mes sportuojame nuo mažens".

 

 

"TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR GAMTINIŲ MEDŽIAGŲ"

Bendradarbiaujame su Kroatijos Respublikos darželio bendruomene. Ugdytiniai iš Kroatijos kartu su Gintarėlio bendruomene dalyvavo projekte "Transporto priemonės iš antrinių žaliavų". Apsikeitėme pagamintų transporto priemonių nuotraukomis, iš kurių sudėliosime ekologiškumo giją tarp Lietuvos ir Kroatijos darželių.

 

 

 

      Mieli vaikai, tėveliai ir pedagogai,
Kovo1 d., 10val.,  darželio sporto salėjė vyks projekto        

  ,,LIETUVOS
MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS  „
I- ojo etapo festivalis
,,Mes sportuojam nuo mažens“

Visus -vaikus, tėvelius ir pedagogus,kviečiame pasportuoti, būti entuziastingai nusiteikusiais, turėti sportinę aprangą !!!!

9.45 val. į salę renkasi jaunesniojo amžiaus ir viduriniojo amžiaus grupių vaikai.

10.30 val. – priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus grupių vaikai.

Lietuvos mažųjų žaidynės

 

Vasario 26 dieną darželio vaikai salėje prisiminė  Pjongčange vykusias olimpiados akimirkas. Žiūrėjo video santraukas apie olimpiadoje dalyvavusius sportininkus.

Vyko diskusija apie vienas sporto rungtis, apie laimėjimus, primenant vaikams sporto reikšmę sveikatai ir emocijoms.

 

 

Vasario 23 d. Smalsučių grupės vaikai buvo pakviesti į Mažeikių politechnikos mokyklos renginį "Paskutinis skambutis". Šokant mergaitėms, ugdytinis Dovydas Gražys atliko dainelę "Barborytė"

Dėkojame socialiniams partneriams suteikusiems galimybę mūsų darželio priešmokyklinukams pamatyti mokinių paskutinio skambučio šventę.

Dėkojame už saldžias dovanas.

 

 

3 savaites darželyje vyko jaunesniojo amžiaus vaikų grupių prausyklų patalpose remonto darbai.

Šiandien galime džiaugtis šių patalpų jaukumu, naujais baldeliais.

Norime padėkoti visiems šių grupių tėveliams už supratingumą, geranoriškumą.

Ypatingą AČIŪ tariame 3 grupės ugdytinės Elijos tėveliui Kęstui Razgaičiui, 2 grupės ugdytinės Emilijos tėveliui Egidijui Abromavičiui, ugdytinio Ado mamytei Evelinai Tkačuk.

 

 

 

MINĖJOME VASARIO 16

L/D "Gintarėlis" bendruomenė savo gražiais darbeliais mini LIETUVOS ŠIMTMETĮ.

 

 

 

 

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100 -METIS

Vasario 15 d. Laižuvos kultūros centre vyko šventinis koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 -mečiui. Į šį renginį buvo pakviestos mūsų bendruomenės "Kibirkštėlės" ansamblio dainininkės. Ansamblis atliko 4 dainas Lietuvai (Lietuva, Gandrai, Draugai, Žemaitėje brongi).

 

 

VIKTORINA

Vasario 15 d. vyko interaktyvi viktorina su Molėtų ugdymo įstaigos priešmokyklinukais. Gudručių grupės vaikai dalyvavo Lietuvos priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekte "Kaip surasti Lietuvą 2018?".

 

 

ATKURTAI LIETUVAI 100

Minint Lietuvos 100-metį, darželyje vykdomas projektas : ,,Pasakos Lietuvai“.
Maloniai kviečiame, kartu su vaikais sukurti pasaką, kuri atspindėtų Jūsų meilę ir pagarbą Lietuvai.

Pasakų lauksime iki kovo 5d.

 

.

SKELBIAMAS KONKURSAS

 

MAŽEIKIŲ L.-D. „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2018 m. vasario 06 d.

Atranka vyks 2018 m. balandžio 04 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,1-7,54 bazinio dydžio.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt  iki 2018 m. kovo 22  dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.               
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

Konkurso reikalavimai čia

MAŽEIKIŲ RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS "DAINŲ DAINELĖ - 2018"

Mūsų darželio ugdytinis Dovydas Gražys dalyvavo Mažeikių rajono vaikų ir moksleivių konkurse "Dainų dainelė - 2018". Konkurse atliko 3 daineles. Konkursui jį paruošė meninio ugdymo pedagogė Roma Skirmontienė.

 

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo,
Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė.
Su šventėmis Jus!!!

MIELI VAIKUČIAI, AUKLĖTOJOS IR TĖVELIAI,

Adventas – tai susikaupimo ir  tamsos metas. Advento vainikas nuo senovės simbolizuoja šviesos sugrįžimą.
Kviečiame visus gruodžio 4-10 dienomis  dalyvauti adventinių vainikų parodėlėje ,,Tiesiame takelius į šviesą,“. Kūrybinius darbelius atnešti į grupę. Darbeliai bus eksponuojami darželio koridoriaus erdvėje.

PARODĖLĖS ORGANIZATORIAI: ,,VOVERYČIŲ“ IR ,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS

 

KVIETIMAS

 

„Knyga mums padeda gyventi, pažinti pasaulį ir priimti sprendimus“,-sako prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Pasak šalies vadovės, savo biblioteką turime kiekvienas. „Knygų Kalėdos“ – geriausia proga pasidalyti su bibliotekomis sukauptomis knygomis, kad visi galėtų jomis pasidžiaugti, nes knygos ir interneto amžiuje mums išlieka svarbios. Anot Prezidentės, prisiliesti prie knygos, atsiversti ją, atkreipti dėmesį į iliustracijas taip pat yra mūsų kultūros dalis, o biblioteka – ta vieta, kur visada galime ateiti, susikaupti ir daug sužinoti tiek apie pasaulį, tiek apie gyvenimą.
Kviečiame ir mes visus, L/d.“Gintarėlis“ bendruomenės narius prisijungti prie LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės siūlomos knygų dovanojimo akcijos, dovanoti perskaitytą ar naują, vaikišką ar suaugusiam skirtą knygelę ir papildyti mūsų darželio biblioteką „Knygų klėtis“

PARODA "TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR GAMTINIŲ MEDŽIAGŲ"

Dėkojame ugdytinių tėvams už orginalumą, kūrybiškumą gaminant darbelius iš antrinių žaliavų.

 

 

 

 

TOLERANCIJOS DIENA

Darželio ugdytiniai kartu su Carito globojamais vaikais paminėjo "Tolerancijos" dieną.

 

 

PYRAGŲ DIENA

L/d "Gintarėlis" bendruomenė svečiavosi Mažeikių politecnikos mokykloje, specialiųjų ugdymo(si) poreikių klasėje. Carito vaikams padovanojo pyragą - skruzdelyną, pakvietė apsilankyti "Gintarėlyje" tolerancijos dieną paminėti drauge, darželio dailės studijoje.

 

 

MIELI VAIKUČIAI, AUKLĖTOJOS IR TĖVELIAI,

Kviečiame visus lapkričio 8-20 dienomis dalyvauti parodėlėje ,,Transporto priemonės iš antrinių žaliavų ir gamtinių medžiagų“. Kūrybinius darbelius atnešti į grupę. Darbeliai bus eksponuojami darželio koridoriaus erdvėje.

PARODĖLĖS ORGANIZATORIAI
,,VOVERYTĖS“ IR ,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS

 

GARDŽIAUSIO PYRAGO RINKIMAI

Skaniausi pyragų dienos pyragai buvo nominuoti - pirma, antra, trečia vietomis! Apdovanotas paslaptingiausio pyrago kepėjas. Juo tapo 7grupės Akvilės Jokūbauskaitės mama. Dėkojame visai bendruomenei pyrago dienos minėjimo metu už dovanotą gerumą, dosnumą, už surinktas lėšas globojamų "Žemynai" ir "Ąžuoliuko" šeimynų vaikams.

 

 

DĖMESIO!!!

Lapkričio 6-ąją Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Kviečiame darželio bendruomenės narius būti aktyviais dalyviais - prisiminkite senus gerus receptus, iškepkite pyragą ir atneškite jį į darželį šį pirmadienį (lapkričio 6 d.). Pyragus skanauti bus galima tėvų - pedagogų kambaryje.

 

KONFERENCIJA " ŽAIDIMAS UGDYMU, UGDYMAS ŽAIDIMU"

2017 spalio 27 dieną auklėtojos Esmeralda Butaitė ir Erika Matutienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“. Pristatė pranešimą „Netradicinė aplinka, taikant terapijos metodus - vaiko laisvė kurti, žaisti ir atsiskleisti“.

 

KONKURSAS "SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI"

2017 metų spalio mėnesį startavo  Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.
Spalio 25 dieną Senamiesčio pagrindinėje mokykloje vyko I etapas ,,Sveikuolių sveikuoliai“.  Respublikiniame konkurse dalyvavo penki darželio ugdytiniai: Natas Baužys, Augustė Stasiulytė, Dovydas Pačerinskas, Gvidas Žemaitis,  Urtė Kaminskaitė. Konkurse  dalyvavo  13 rajono ikimokyklinių įstaigų.
Konkurse ,, Sveikuolių sveikuoliai“   komandos prisistatė,  atliko logines užduotis, atrinko  produktus tinkančius ,,pusryčiams“ ir ,,užkandžiams“.  Kapitonų užduotyje turėjo pasirinkti priemones saugiam važiavimui dviračiu. Rungtyniavo vikrumo  estafetėse. 
Šaunuoliai mūsų ugdytiniai !!!! I etapo  konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“ užėmė  III vietą.

 

KONFERENCIJA SU KROATIJOS RESPUBLIKOS VAIKAIS

2017 spalio 27 dieną priešmokyklinės grupės "Smalsučiai" vaikai užmezgė bendradarbiavimą su Kroatijos Respublikos Zadaro miesto ikimokyklinės įstaigos vaikais. Įvyko šiltas pasidalijimas vaikyste, prisistatymas ir susipažinimas. Vaikai tarpusavyje bendravo anglu kalba.

 

AKCIJA "RUDENINIŲ LAPŲ ŠLAMESY"

       Penktadienį , spalio 20 dieną, 10.00 val., kviečiame visus į rudeninę švarinimosi akciją : ,,Rudeninių lapų šlamesy‘‘. Į talką atsineškite darbui reikalingus įrankius – grėblį, šluotą, šiukšlių maišų ir gerą nuotaiką!

Gamtosauginis komitetas

 

AKCIJA " MANO ŠIRDELĖ JUOS MYLI"

Geriausias būdas prisiminti gerus darbus — juos kartoti. E. Bekonas

MIELI TĖVELIAI,
Mažeikių gyvūnų globos draugija švenčia  savo 7-ąjį gimtadienį.
O gimtadienis be dovanų – būtų labai liūdnas!!!!!!

Šiuo momentu draugijoje yra apie 130 įvairaus amžiaus kačių, katinų ir kačiukų.
Mažeikių gyvūnų globos draugijos gimtadienio proga darželyje organizuojama
akcija :
,,Mano širdelė juos myli“-
kurios metu surinktos dovanėlės bus perduotos  Mažeikių gyvūnų globos draugijai.
Šiuo metu jiems labai labai trūksta:

 • šlapio maisto (kačių konservų, pakučių ar konservukų – tinka nuo pigiausių iki...),
 • kačių kraiko (optimaliausias pagal kokybę ir kainą, kurį naudoja savo globotiniams draugija yra MAXIMA „Favourit“)

 Jiems taip reikia visų mūsų gerumo ir dėmesio !!!!!
Gimtadienio dovanėlių lauksime iki 2017 10 20            

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ.

   

SAUGUMO SAVAITĖ "AUGU SAUGUS"

Spalio 9 – 13 dienomis darželyje organizuota saugumo savaitė ,,Augu saugus“, kurios metu vaikai prisiminė saugų elgesį namuose, darželyje, kieme, prie gatvės. Darželio ugdytiniai lankėsi Mažeikių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir Mažeikių policijos komisariate.

 

 

PADĖKOS VAKARAS

Rugsėjo 28 dieną, Mažeikių lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ vyko padėkos vakaras. Padėką tėvams, seneliams, Mažeikių rajono savivaldybės svečiams už savanorišką pagalbą remontuojant dvi įstaigos priešmokyklines grupes savo dainomis, šokiais, eilėmis ir muzika išreiškė ugdytiniai, darželio darbuotojai.
Filmuotoje medžiagoje  priešmokyklinių grupių vaikai , kirpdami raudoną kaspiną, atidarė atnaujintų, apstatytų naujais baldais grupių duris. Džiaugėsi naujomis, šiuolaikiškomis lovytėmis, spalvingomis rūbinių spintelėmis.
Renginį  pedagogėms padėjęs vesti  ugdytinės Danielės tėvelis  Vaidas Andrijaitis  prisiminė senąjį Gintarėlį, kai jis pats lankė šį darželį. Džiaugėsi, galėdamas vesti čia savo mergaitę. „Gintaro luitą“ – augantį, gražėjantį , jis, kartu su ugdytiniu Natu perdavė į mažiausio  Gintariečio rankas.
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys pažadėjo, kad Gintarėlio darželis netolimoje ateityje sužibės visomis Gintaro spalvomis.
L.e.p. direktorė Saulė Sadauskienė dėkojo įstaigos ugdytinių tėvams – darbštiems, geranoriškiems, aktyviems, kurie negailėjo savo laisvalaikio,  vasaros metu  įvairias darbais prisidėjo prie šių grupių remonto.
Tėvai, darbuotojai buvo apdovanoti padėkos raštais, dovanėlėmis, šiltam pokalbiui pakviesti arbatai.
Renginio metu dar labiau suartėjome, vyravo šilta bendradarbiavimo dvasia ir bendras noras – vaikus matyti laimingus.

 

 

 

TARPTAUTINĖ DIENA BE AUTOMOBILIO

Rugsėjo 22 d. darželyje vyko akcija „Diena be automobilio“. Tai buvo puiki proga prisidėti prie Tarptautinės dienos be automobilio minėjimo bei švarios aplinkos išsaugojimo ir pakeisti savo kasdienius transporto įpročius, bent vienai dienai atsisakant važiavimo automobiliu. 

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

ŠIAULIŲ VAIKŲ STUDIJOS „SVIRPLYS“ KONCERTAS

Rugsėjo 21 d. darželio ugdytiniai lankėsi Šiaulių vaikų studijos „Svirplys“ koncerte.

Daugiau skaitykite: Renginiai

RENGINYS – MUMS VISIEMS LABAI SMAGU, KAI MES VĖL VISI KARTU

Rugsėjo pirmosios rytą šventiškai pasipuošę vaikai, nešini spalvingomis gėlių puokštėmis, skubėjo į lopšelio-darželio „Gintarėlis“ grupes. Susitikę, susipažinę su draugais, auklėtojomis, grupių aplinkomis, pasidalinę vasaros įspūdžiais, rugsėjo 7 dieną visi rinkosi į darželio salę bei linksmai leido laiką kartu su nuotaikingu personažu Karlsonu ir išmintingąja Pelėda.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

Nugeltę rugių laukai, ant obels šakų prisirpę obuoliai,
raudonuojančios šermukšnių kekės, žydintys astrų ir jurginų žiedai,
rasa prisisotinusi žolė mums primena, kad vasara baigėsi
ir plačiais žingsniais, takais, laukais iš lėto žingsniuoja ruduo...

Po spalvingos vasaros į miesto šurmulį, į darželius, mokyklas grįžtame ir mes.
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena, kuri visų kasdienybę pripildo jaudulio, džiaugsmo ir naujų vilčių teikiančią mokslo metų pradžią. Tegul ši diena būna sėkmingas startas kartu vedant vaikus pažinimo keliu.  Labai laukiame visų lopšelyje – darželyje penktadienį, rugsėjo 1 dieną. Gražios rugsėjo 1-sios dienos!

2017–2018 m.m. mūsų įstaigos darbas vyks įprastu laiku.
- Budinti „Boružėlių“ (7) grupė – 7.00 – 7.30 val. ir 18.00 – 19.00 val.
- Lopšelio-darželio ir priešmokyklinės grupės7.30 – 18.00 val.

Kilus klausimams skambinkite telefonu: 8 443 71572

 

 

SKELBIAMAS KONKURSAS

 

MAŽEIKIŲ L.-D. „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2017 m. rugpjūčio 17 d.

Atranka vyks 2017 m. spalio 11 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,1-7,54 bazinio dydžio.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt  iki 2017 m. spalio 2  dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.              
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

Konkurso reikalavimai čia

 

2016 – 2017 m.m.

 

Vasara jau čia!!!

Linkime šiltų orų, puikių atostogų

ir daugybės nuotykių!

 

 

EDUKACINĖ VALANDĖLĖ

„SPALVOS IR GARSAI“

Gegužės 30 d. priešmokyklinio ugdymo vaikams vyko edukacinė valandėlė „Spalvos ir garsai“.

Foto nuotraukas žiūrėkite: Meninė raiška

 

PAVASARIO MANDALA

Gegužės 29 d. dailės studijoje vaikai iš pienių žiedų, lapelių, smilgų kūrė pavasario mandalą.

Foto nuotraukas žiūrėkite: Dailės studija

 

PEDAGOGŲ SĄSKRYDIS – 2017

Saulėtą gegužės 26 d. Balsių stovykloje vyko Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinis renginys „Sąskrydis – 2017“. Gražioje Balsių stovyklos teritorijoje, apjuostoje Virvytės upės vingio, susirinko gausus pedagogų būrys iš 13 Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

ŠEŠTASIS VAIKŲ FUTBOLIUKO FESTIVALIS

Gegužės 10 dieną Mažeikių futbolo akademijos salėje vyko šeštasis Mažeikių rajono lopšelių-darželių vaikų Futboliuko festivalis, kurį organizavo Mažeikių Švietimo skyrius ir FK ,,Atmosfera“.
Futboliuko festivalyje dalyvavo 9 rajono ikimokyklinių įstaigų komandos.

Daugiau skaitykite: Choreografija Futboliukas

 

VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KONFERENCIJA ,,AUGAME SU PASAKA“

Gegužės 9, paminint Lietuvos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, darželyje vyko vaikų ir pedagogų konferencija.
Šventinį renginį pradėjo laikinai einanti direktorės pareigas Saulė Sadauskienė, ji pasveikino visus susirinkusius svečius, pasidžiaugė atvykusiais vaikais, pedagogais iš kitų darželių.
Pasakų Fėja (Esmeralda – dailės mokytoja) nuteikė visus kūrybinės improvizacijos ir sceninės kultūros laisvei, skatino visus tą rytą bendrauti ir bendradarbiauti pasakų pagalba.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

,,MAŽŲJŲ OLIMPIADA – 2017“ II TURAS

Balandžio 27 dieną Telšių apskrities Lietuvos mažųjų žaidynių II etapas vyko Telšių Naujamiesčio mokykloje dėl teisės atstovauti Telšių apskritį finaliniame festivalyje Jonavos arenoje. Dalyvavo Mažeikių lopšelių-darželių ,,Gintarėlis“, ,,Žilvitis“, ,,Buratinas“, Telšių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ir Plungės lopšelių-darželių ,,Raudonkepuraitė“, ,,Vyturėlis“ vaikų komandos.

Daugiau skaitykite: Renginiai

FESTIVALIS „DAINŲ PYNĖ 2017“

Balandžio 21 d. Kalnėnų pagrindinėje mokykloje šeštą kartą vyko dainuojančių pedagogų festivalis „Dainų pynė 2017“. Renginyje skambėjo dalyvių iš Mažeikių miesto lopšelių-darželių „Bitutė“, „Delfinas“, „Žilvitis“, „Gintarėlis“, Tirkšlių darželio „Giliukas“ ir Žiburėlio pradinės mokyklos, Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Merkelio Račkausko gimnazijos bei „Dainų pynės“ organizatorių – Kalnėnų pagrindinės mokyklos dainuojančių pedagogų dainos.  

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

KALBOS VIKTORINA – „KALBOS TAKELIU“

Balandžio 20 dieną lopšelyje – darželyje „Eglutė“ vyko kalbinė viktorina „Kalbos takeliu“. Viktorinoje dalyvavo l.d. „Eglutė“ ir l.d. „Gintarėlis“ ugdytiniai – priešmokyklinių grupių vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Daugiau skaitykite: Specialioji pedagoginė pagalba


MAŽOJO KREPŠINIO VARŽYBOS

Balandžio 6 dieną sporto salėje vyko ,,Smalsučių“ grupės ugdytinių mažojo krepšinio varžybos. Sportinėje šventėje dalyvavo ugdytinių tėveliai bei kiti šeimos nariai, svečiai iš Mažeikių sporto mokyklos: direktorės pavaduotoja Renata Martinkienė, krepšinio treneris Aloyzas Rudys.

Daugiau skaitykite: Smalsučiai

 

DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DARŽELIUI PAREMTI

Nuoširdžiai dėkojame visiems Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ rėmėjams, kurie skyrė 1 ar 2 % savo pajamų mokesčio paramą mūsų darželiui. 2016 m. 2 % buvo pervesta 1437 Eur. Skirdami paramos lėšas Jūs prisidedate prie lopšelio – darželio vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo atnaujinant grupių erdves, modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant įstaigos materialinę bazę. Tikimės, kad ir šiais metais būsite drauge bei mus paremsite skirdami iki 2 % pajamų mokesčio sumos.

Primename, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 1 ar 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) prašymus priima iki 2017 m. gegužės 2 dienos.

Daugiau skaitykite: Tėveliams

 

„GINTARĖLIO“ IR „BERŽELIO“ BENDRUOMENĖS PAMINĖJO PASAULINĘ SVEIKATOS DIENĄ

 Lopšeliai-darželiai ,,Gintarėlis“ ir ,,Berželis“ kartu su Lietuvos sveikos gyvensenos darželiais, Pasaulinę sveikatos dieną paminėjo sveikatos akcija Masiniu bėgimu ,,Aš bėgu – 2017“. Masiniame renginyje dalyvavo gausus bendruomenių narių būrys: vaikai, jų tėveliai ir šeimos nariai, įstaigų darbuotojai bei svečiai iš karate klubo Danas.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

VYKO DAINŲ KONKURSAI

Plungėje vyko Skambiosios dainos 2017 ir Telšiuose – Žemaitijos Tramtatulio liaudies atlikėjų regioninio turo konkursai, kuriuose dalyvavo mūsų darželio ugdytiniai.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

Mažeikiuose startavo respublikinis ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto projektas „Mažųjų olimpiada – 2017“. Kovo 29 dieną Ventos progimnazijoje pirmame olimpiados etape susitiko Mažeikių lopšelių-darželių komandos.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

BŪK MATOMAS – 2017

Kovo 24 d. Savivaldybės kultūros centre vyko dešimtasis Mažeikių rajono dainų, muzikos ir šokių festivalis „Būk matomas“.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

PASAULINĖ VANDENS DIENA

Kovo 22 dieną darželio bendruomenė paminėjo Pasaulinę vandens dieną. Grupėse lankėsi Skruzdėlytė Dytė (auklėtoja J. Gintalienė) ir ,,vandens lašeliai“ (darželio vaikų tarybos nariai). Svečiai papasakojo ugdytiniams apie vandens svarbą gyvybei, kalbėjo apie tai, kiek vaikai turi per dieną išgerti vandens, priminė apie vandens taupymą

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

VAIKŲIR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS „TRAMTATULIS 2017“. Vietos turas.

Kovo 21 d. Mažeikiuose vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkursas – „Tramtatulis“. Konkurso vietos ture dalyvavo mūsų darželio solistas Dovydas Gražys.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

KALBOS UGDYMAS

Logopedė Sonata Jankauskienė vykdo kalbos ugdymo projektą „Miklūs piršteliai, judrus liežuvis – graži vaiko kalba“. Taip pat kabinetas pasipildė nauja ugdymo priemone – šviesos stalu.

Daugiau skaitykite: Specialioji pedagoginė pagalba

 

ŽĖIMA, ŽĖIMA BĖK IŠ KĖIMA! UŽGAVĖNĖS

Jau saulelė vėl atkopdama budina žemę, tirpdo sniego lopinėlius, vaduoja vandens telkinius iš ledo gniaužtų, sutinka parskrendančius pirmuosius paukščių pulkelius. Ir mes nekantriai laukdami pavasario, vasario 28 d., triukšmingai varėme žiemą iš kiemo bei šventėme Užgavėnes.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

EDUKACINĖ PROGRAMA URVIKIUOSE „DUONOS KELIAS“

Vasario 27 dieną lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė svečiavosi Urvikių kaimo kultūros centre, kur kultūros centro darbuotojai vedė edukacinę programą „Duonos kelias“. Maloniai sutikti vakaro šeimininko, edukacinės programos vedančiojo Vaido Andrijaičio ir kaimo kapelos muzikantų, pradėjome 3 valandų teatralizuotą kelionę nuo rugio grūdo iki kvapnios duonelės riekės.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

VASARIO 16-OSIOS RENGINYS –
„LIETUVA – MES TAVO VAIKAI“

Vasario 9 dienos rytą dainuodami dainą „Užaugau Lietuvoj – šalelėj mylimoj...“ į muzikos salę rinkosi vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Renginio metu kiekviena grupė dovanojo Lietuvai dainas, šokius, dalyvavo skaitovų konkurse.

Daugiau skaitykite: Renginiai

MAŽEIKIŲ RAJONE SKELBIAMA

GRIPO EPIDEMIJA

Sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir Mažeikių rajone pasiekė epideminį lygį. Nuo vasario 9 d., Mažeikių rajone skelbiama gripo epidemija.
Paskelbus gripo epidemiją, apribojami bet kokie masiniai renginiai vaikų ugdymo įstaigose, sugriežtintas privalomas patalpų vėdinimas ir nukenksminantis valymas, asmens higienos reikalavimų laikymasis, sugriežtinta ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklės kontrolė, priimant vaikus į grupes, ir sergančių vaikų laikina izoliacija ikimokyklinėse įstaigose. Mokyklų vadovai gali spręsti dėl laikino vaikų ugdymo veiklos nutraukimo, kai gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis serga daugiau kaip 20 proc. mokinių. 
Epidemijos paskelbimu siekiama pristabdyti gripo viruso plitimą.

Informuoja Mažeikių rajono savivaldybė

 

RESPUBLIKINIS PLENERAS

„SNIEGO KARALYSTĖ 2017“

Jau trečius metus lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vaikai ir pedagogės dalyvauja respublikiniame plenere ,,Sniego karalystė“, kurį inicijuoja Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis. Šiais metais sveikatingumo akcija skirta Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams pažymėti.
Nors ši žiema nelepino gausesniu žiemos patalu, vasario 2 d. ,,Gintarėlio“ bendruomenė rinkosi į darželio kiemą statyti sniego pilies.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

DOVANOMIS JAU  GARDŽIUOJASI  ŽVĖRELIAI

Akcijos „Aš globoju žvėrelius žiemą“ metu, suneštas gėrybes miško gyventojams, VĮ Mažeikių miškų urėdijos miškininkai išvežiojo po urėdijos miškus ir paskleidė labiausiai žvėrelių lankomose vietose.

Nuotraukas žiūrėkite čia: Gamtosauginė veikla

 

AŠ GLOBOJU ŽVĖRELIUS ŽIEMĄ

Atėjusi žiema apgaubia žemę balta skraiste, skaidriu ledu, dovanoja įvairių pramogų, tačiau suteikia ir nelabai malonių žiemojimo sąlygų laukinei gamtai. Šiuo laikotarpiu mūsų įstaigoje įsivyravo graži tradicija miško žvėreliams rinkti „dovanas – vaišes“. Sausio 24 dienos rytą sulaukėme svečio iš Mažeikių miškų urėdijos, miško apsaugos inžinieriaus – Pauliaus Gedrimo.

Daugiau skaitykite: Gamtosauginė veikla

 

SAUSIO 13 – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Sausio 13 - ąją dieną, maži ir dideli skyrė atminimui žuvusiems už Lietuvos laisvę. Aštuntą valandą  darželio languose degė atminties  žvakučių šviesos, vyravo susikaupimas, rimtis ir pagarba.

Daugiau skaitykite: Renginiai

DĖKOJAME !

Tariame nuoširdų AČIŪ visiems, kurie visą gruodžio mėnesį balsavo už mūsų darželio projektą „Meno terapija vaikams“, dalyvavusį konkurse paramai gauti GERI DARBAI.LT. Buvo labai malonu matyti vis didėjančius skaičius balsavimo metu. Surinkome 2301 balsą ir užėmėme 3 vietą. Nors šio konkurso nepavyko laimėti, bet nenusiviliame ir drąsiai įgyvendinsime kilusias idėjas ateityje, tikėdamiesi Jūsų aktyvaus palaikymo. Dar kartą dėkojame!  

 

DARŽELĮ APLANKĖ TRYS KARALIAI

Sausio 6 – Trijų Karalių šventė, kuri tradiciškai užbaigia žiemos šventinį laikotarpį.  
Už šventinį rytmetį dėkojame: muzikos mokytojai R. Skirmontienei, auklėtojoms – I. Zonienei, E. Butkienei ir PU pedagogei J. Gražienei.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

ŽIBINTŲ VAKARAS

Nuo spalio mėn. visa darželio bendruomenė rinko metalinius indelius, iš kurių vaikai gamino ir dekoravo žibintus.
Vakaro prieblandoje, gruodžio 22 dienos popietę darželio kiemas nušvito žibintų žiburėliais.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

 

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

 

Jaukiausios ir gražiausios metų šventės jau beldžiasi į duris...

Vieniems atnešdamos prisiminimų dvelksmą, nuveiktų darbų prasmingumo įvertinimą, kitiems – viltį ir tikėjimą...
Linkime, kad Šventos Kalėdos ir Naujieji Metai atneštų tyrą džiugesį, vidinę ramybę, šviesias viltis, naujas idėjas. Santarvės, šilumos Jūsų namams, prasmės darbams,  beribės meilės ir gerumo visiems. Dosnių ir prasmingų švenčių!

 

KALĖDINIS MERAIČIŲ FUTBOLIUKAS

Gruodžio 23 dieną darželyje vyko Kalėdinis mergaičių futboliukas. Futboliuko turnyre dalyvavo priešmokyklinių grupių mergaitės ir darželio darbuotojos.

Daugiau skaitykite: Choreografija Futboliukas

 

DŽIAUGSMINGOS IR ŠILUMOS KUPINOS KALĖDOS

Jau ketvirtus metus Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ bendruomenė gerumu dalinasi, draugauja su vaikais, augančiais „Ąžuoliuko“ ir „Žemynos“ šeimynose gyvenančiose Mažeikių rajono Urvikių ir Palnosų kaime.
Metų ratui apsisukus ir vėl stebuklinguoju laikotarpiu susitikome. Kalėdų šventę Gintarėlio ugdytiniams organizavome Tirkšlių pušyne. Gruodžio 20 d. į susitikimą su Kalėdų seneliu pakvietėme ir šeimynas.

Daugiau skaitykite: Renginiai

KALĖDOS – GERUMO METAS

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė įsitraukė į Mažeikių mieste „Sušildykim sielas“ organizuojamas gerumo akcijas ir gruodžio 9 d., penktadienį, nešinos kvepiančiais Kalėdiniais pyragais, aplankė Švč. Jėzaus širdies Parapijos namus, kur buvo susirinkusios Parapijos globojamos šeimos.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

DOVANOS MAŽIESIEMS DARŽELIO DRAUGAMS

Vaikų tarybos nariai ir „Voveryčių“ grupės vaikai globoja mažuosius darželio draugus. Vaikai nešė iš namų „išaugtus“ žaisliukus, perskaitytas knygutes, kurias gruodžio 8 d. rytą padovanojo „Ežiukų“ ir „ Kiškučių“ grupių vaikams.

Daugiau skaitykite: Vaikų taryba

 

PIRMASIS GRUODŽIO PENKTADIENIS – MEDŽIO PUOŠIMO ŠVENTĖ

Gruodžio 2 dieną, l.-d. „Gintarėlis“ vaikai ir auklėtojos puošė medelį darželio kieme. Ši tradicija, inicijuota auklėtojos Jūratės Gintalienės mūsų darželyje gyvuoja jau ketvirtus metus.

Daugiau skaitykite: Gamtosauginė veikla

ANGELŲ RYTAS

Prasidėjo adventas – žymintis keturių savaičių rimties, laukimo, paslapties laikotarpį iki Kalėdų. Tai metas įžiebti pripažinimo, padrąsinimo, susitaikymo, meilės, pagalbos šviesą vienas kitame.
Gruodžio 1 dieną, nešini kvepiančiomis eglės šakelėmis, darželio ugdytiniai, auklėtojos susirinko į jau tradicinį tapusį adventinio vainiko pynimo rytmetį. Salėje visus pasitiko baltieji „angelai“– auklėtoja Esmeralda ir vyresniosios grupės ugdytinė Emilija.

Daugiau skaitykite: Renginiai

RESPUBLIKINĖ TEORINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA KLAIPĖDOJE

Lapkričio 29 dieną kūno kultūros pedagogė B. Antanavičienė dalyvavo respublikinėje neformaliojo švietimo pedagogų teorinėje – praktinėje  konferencijoje ,,Šiuolaikinė kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje – laikmečio iššūkiai“.

Daugiau skaitykite: Renginiai

RUDENS MANDALA – „GYVYBĖS MEDIS“

Lapkričio 25 d. mūsų įstaios vaikai ir pedagogai, darželio kiemo aikštelėje dėliojo gamtos gėrybes, kurdami ornamentus suformavo didžiulę mandalą.

Daugiau skaitykite: Gamtosauginė veikla

TOLERANCIJOS SAVAITĖ

Lapkričio 14 – 18 dienomis darželyje vyko tolerancijos savaitė – „PASITIKIME TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ SU BALTU BALANDŽIU“. Visą savaitę įstaigoje vyko šiai temai skirti renginiai, įvairios veiklos, draugystės, bendradarbiavimo momentai grupėse, salėje, į kuriuos įsijungė visa darželio bendruomenė.

Daugiau skaitykite: Renginiai

Savaitės planas

Apie Tolerancijos dieną

DRAUGAUKIME SU KNYGA

Tęsdama projektą „Knygų mainų mugė“, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenė įstaigos vaikų, tėvų ir pedagogų kambaryje įrengė mažąją bibliotekėlę „Draugaukime su knyga“.
Lapkričio 15 dieną pedagogės rinkosi į bibliotekos atidarymą. Kiekviena nešėsi dovanų po knygą, o ši „nugulė“ į bibliotekos lentyną.

Daugiau skaitykite: Renginiai

SVEČIUOSE PAS MAŽEIKIŲ MIESTO MERĄ

Lapkričio 11 d. l.-d. „Delfinas“ vaikai ir mūsų darželio vaikų tarybos  nariai lankėsi Mažeikių rajono savivaldybėje, pas patį svarbiausią miesto ir rajono žmogų – merą Antaną Tenį.

Daugiau skaitykite: Vaikų taryba

SAUGUMO SAVAITĖ – „SAUGUS KELYJE”

Lapkričio 7 – 11 dienomis darželyje vyko saugumo savaitė „Saugus kelyje“. Akcijos tikslas – gilinti vaikų žinias apie saugų eismą, kelio ženklus. Pratinti ugdytinius saugiai elgtis gatvėje, ugdyti nuostatą būti atsakingiems už savo elgesį.

Daugiau skaitykite: Renginiai

METODINĖS DIENOS LIETUVOS ETNINĖSE ŽEMĖSE

Lenkijai priklausančiose lietuvių etninėse žemėse Seinuose ir Punske  spalio 27–28 dienomis vyko metodinės dienos: „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“. Renginyje buvo pakviesti dalyvauti originaliausių, įdomiausių projektų autoriai iš etnografines tradicijas puoselėjančių švietimo bei kultūros įstaigų. Mažeikių raj. atstovavo lopšelio-darželio „Gintarėlis“  priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Gražienė, muzikos mokytoja Roma Skirmontienė, kūno kultūros auklėtoja Bronė Antanavičienė ir  Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos – pedagogės.

Daugiau skaitykite: Renginiai

„VOVERYČIŲ“ SMAGURIŲ  KAVINĖ

Spalio 26 dieną „Voveryčių“ grupės vaikai sukvietė šeimų narius ir svečius  į muzikos salę, kur buvo įsikūrusi „Voveryčių“ smagurių kavinė. Skanaudami gardžias salotas kavinės svečiai stebėjo vaikų inscenizaciją – „Daržovių šou“, minė mįsles, atsakinėjo į pateiktus klausimus.

Daugiau skaitykite: Voverytės (6gr.)

SEMINARAS PLUNGĖS PEDAGOGAMS

Rudenišką spalio 12 dienos popietę Plungės suaugusiųjų švietimo centre vyko seminaras „Pasakos – galimybė ugdyti laisvą, kūrybišką ikimokyklinio amžiaus vaiką“, kuris buvo skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, vadovams.  Seminarą vedė mūsų darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė – Jolanta Gražienė.

Daugiau skaitykite: Renginiai

GERUMO AKCIJA

„IŠTIESIU SAVO RANKĄ KETURKOJAMS“

Mūsų įstaigos bendruomenė jau kelerius metus globoja Mažeikių gyvūnų globos įstaigoje gyvenančius beglobius gyvūnus. Visą mėnesį darželyje buvo renkama labdara keturkojams. Spalio 11 d.  darželyje vyko šios akcijos baigiamasis renginys, kuriame lankėsi Mažeikių gyvūnų globos draugijos savanorė Jurgita.

Daugiau skaitykite: Gamtosauginė veikla

MUZIKOS DIENA GINTARĖLYJE

Kiekvienais metais darželyje sulaukiame svečių iš Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos ir kartu paminime Muzikos dieną. Spalio 10 d. darželio salėje skambėjo dainos, įvairių instrumentų muzikos garsai.

Daugiau skaitykite: Renginiai

KONKURSAS

Spalio 11 d. Mažeikių  mieste vyko „Kamštelių vajus 2016“. Konkurso tikslas: mąstyti „žaliai“, tausoti aplinką, rinkti plastikinių butelių kamštelius ir juos perdirbti.

Daugiau skaitykite: Gamtosauginė veikla

GERB. TĖVELIAI,

 

Futboliukas – tai futbolo broliukas, judesys, energija, smagūs judrieji žaidimai su kamuoliu, fizinių savybių stiprinimas, asmenybės ugdymas kolektyve...


Maloniai kviečiame Jūsų vaikučius (berniukus ir mergaites) nuo 4 metų lankyti futboliuko užsiėmimus.
Futboliuko užsiėmimai vyks nuo spalio 1 d.,  antradieniais ir penktadieniais.
Mėnesinis mokestis – 8 eurai. Ligos atveju, nelankius 2 savaites – 4 eurai.
Užsiėmimų metu vaikui reikalinga sportinė apranga ir buteliukas vandeniui atsigerti.
Futboliuko užsiėmimus ves futbolo treneris Ramūnas Daubaris. Tel. pasiteiravimui 8 625 75902

 

TARPTAUTINĖ MOKYTOJO DIENA

 

Su išskrendančiais paukščiais, auksiniu lapų šnaresiu, rudeninio derliaus vaisių aromatu, paskutiniais šiltais saulės spinduliais atkeliauja Mokytojo diena. 

Nuoširdžiai sveikiname Jus su kilnia ir prasminga profesine  švente –

Tarptautine mokytojo diena. 

Tegul prasminga veikla augina laimingas, kūrybingas, mylinčias asmenybes.
Sėkmės, puikių idėjų, savitarpio supratimo, šviesos ir vilties, gražaus bendradarbiavimo ir tyros šventinės nuotaikos.

 

 

 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ „GINTARĖLIAI“ SAMBŪRIS

Rugsėjo 30 dieną, lyg didžiulė Baltijos jūros banga po Akmenės dangum surideno l.-d. „Gintarėlius“ iš visos Lietuvos, kurie darbo patirtimi dalinsi metodinėje – praktinėje konferencijoje „Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

EUROPOS JUDRIOJI SAVAITĖ DARŽELYJE

Jau antrus metus rugsėjo 16 - 22 dienomis mūsų įstaiga sveikatos renginiais pamini Europos judriają savaitę. Jos metu ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai skatinami daugiau laiko praleisti lauke, judėti, rinktis sveiką gyvenimo būdą, tausoti ir saugoti gamtą.

Europos judriosios savaitės veiklos planas

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

VASARĖLE, SUDIE...

Rugsėjo 8 dienos rytą vaikai rinkosi darželio kieme ir kartu su Šiaulių vaikų studijos „Svirplys“ skambiomis, nuotaikingomis dainelėmis,  žaismingais šokiais atsisveikino su vasara.

Daugiau skaitykite: Renginiai

 

Ruduo… Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę.
Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga.
Ruduo... Alsuoja dienos žengiant lapų nubertais takais,
Vaikų išmintais į žinių, pasaulio pažinimo atvertas duris...

Į atsinaujinančias darželio patalpas laukiame iš atostogų sugrįžtančių ir mūsų įstaigą pradedančių lankyti vaikų. Mieli Tėveliai, tikimės, kad patalpų remonto darbai nesukels Jums ir Jūsų vaikams didelių rūpesčių ir nepatogumų. Dėkojame už supratingumą.

Džiugių, sėkmingų ir kupinų atradimų naujų mokslo metų!

Primename mūsų  lopšelio-darželio darbo laiką.
- Budinti „Boružėlių“ (7) grupė – 7.00 – 7.30 val. ir 18.00 – 19.00 val.
- Lopšelio-darželio ir priešmokyklinės grupės – 7.30 – 18.00 val.

Kilus klausimams skambinkite telefonu: 8 443 71572

 

 

PIRMADIENĮ Į DARŽELĮ SU
 POPIERIAUS KRAITELE

Kviečiame toliau aktyviai dalyvauti projekte, tarptautinėje  Wrigley finansuojamoje kampanijoje „Mažiau šiukšlių“. Įgyvendindami šį projektą renkame makulatūrą.

Daugiau skaitykite: Gamtosauginė veikla

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt