EŽIUKAI (9 grupė)

 

Mes ežiukai, mes ežiai
Čia gyvename gražiai.
Šokam, piešiam ir dainuojam,
Žaidžiam, noriai mes sportuojam.
Susirandam daug draugų,
Mums čia linksma ir smagu.

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja -Rita Burlakovienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - ikimokyklinio ugdymo studijos.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtoja - Inga Miniauskienė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Rasa Kontenienė.

Grupės prioritetas

 

Vaiko – kaip savarankiškos, aktyvios, smalsios asmenybės auginimas.

 

Uždaviniai

  • Ugdyti aktyvų, kūrybingą, bendraujantį, draugišką, savimi pasitikintį vaiką.
  • Plėtoti komunikavimo, pažinimo kompetencijas, siekiant vaikų savarankiškumo, savisaugos ir emocinio stabilumo.
  • Tobulinti ugdymo turinį orientuojantis į vaiko gebėjimų ir ugdymosi pažangos
  • skatinimą, tradicijų puoselėjimą, naujovių taikymą.
  • Derinti ikimokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių mokyklų programas.
  • Skatinti tėvų iniciatyvą dalyvauti  įstaigos veikloje, siekti aktyvaus bendradarbiavimo.

     

 

MES EŽIUKŲ GRUPĖJE

 

 

SUSITIKIMAS SU KARATE KLUBO "DANAS" SPORTININKAIS

 

 

JUDUMO SAVAITĖ

 

 

TOLERANCIJOS DIENA

 

 

KALĖDŲ ŠVENTĖ

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt