EŽIUKAI (9 grupė)

 

Mes ežiukai, mes ežiai
Čia gyvename gražiai.
Šokam, piešiam ir dainuojam,
Žaidžiam, noriai mes sportuojam.
Susirandam daug draugų,
Mums čia linksma ir smagu.

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja -Rita Burlakovienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - ikimokyklinio ugdymo studijos.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtoja - Inga Miniauskienė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Toma Intienė.

Grupės prioritetas

 

Vaiko – kaip savarankiškos, aktyvios, smalsios asmenybės auginimas.

 

Uždaviniai

  • Ugdyti aktyvų, kūrybingą, bendraujantį, draugišką, savimi pasitikintį vaiką.
  • Plėtoti komunikavimo, pažinimo kompetencijas, siekiant vaikų savarankiškumo, savisaugos ir emocinio stabilumo.
  • Tobulinti ugdymo turinį orientuojantis į vaiko gebėjimų ir ugdymosi pažangos
  • skatinimą, tradicijų puoselėjimą, naujovių taikymą.
  • Derinti ikimokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių mokyklų programas.
  • Skatinti tėvų iniciatyvą dalyvauti  įstaigos veikloje, siekti aktyvaus bendradarbiavimo.

     

 

MES EŽIUKŲ GRUPĖJE

 

 

SUSITIKIMAS SU KARATE KLUBO "DANAS" SPORTININKAIS

 

 

JUDUMO SAVAITĖ

 

 

TOLERANCIJOS DIENA

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt