GUDRUČIAI (12 grupė)

 

„Gudručiai“, mes jau nemaži,
Darbeliai mūsų jau rimti:
Skaičiuojam, rašom raideles,
Dainuojam, šokam į valias.

Užsukite visi pas mus,
Šaunius darželio vaikučius.
Draugausim, žaisim mes visi,
Neteks liūdėti mūs būry.

Grupėje dirba:
Auklėtoja - priešmokyklinio ugdymo pedagogė -
Erika Matutienė - 1 et.
Išsilavinimas - aukštesnysis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja metodininkė.

Auklėtoja - priešmokyklinio ugdymo pedagogė -
Stasė Valaitienė - 0,5 et.
Išsilavinimas - aukštesnysis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja -Genovaitė Andrulaitienė.


Priešmokyklinės grupės tikslas

Siekti garantuoti vaikams saugius, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Skatinti, palaikyti ir plėtoti vaikų idėjas, žaidimus, atsižvelgiant į jų ugdymo(si) pasirinkimus, gebėjimus, poreikius. Lanksčiai taikyti įvairius ugdymo metodus ir priemones, stengiantis įgyti tam būtinų kompetencijų, padedant vaikams subręsti ir sėkmingai socializuotis mokykloje. Siekti, kad šeima taptų ugdymo partnere aktyviai prisidedančia prie vaikų ugdymo.

Prioritetai

  • Kryptinga, orientuota į kiekvieną vaiką ugdymo kokybė, vaiko pasiekimų vertinimas, analizavimas, tobulinimas.
  • Priešmokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių mokyklų programų dermė.
  • Tarptautinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas, integravimas į ugdymo procesą. (plačiau sužinosite čia: http://www.vaikolabui.lt/).

 

 

 

PRAMOGAUJAME RUDENINIŲ LAPŲ APSUPTY

 

 

"MAŽŲJŲ OLIMPIADA"

SODŲ PARINDINĖJE MOKYKLOJE

 

 

SPALIO 18 DIENĄ SVEČIAVOMĖS L/D "
BURATINAS" LAUKO VEIKLOJE

 

 

 

GAMINAME SALOTAS

 

 

"SKANAUJAME VITAMINŲ SUMUŠTINIUS". ČESNAKO NAUDA.

 

 

SNIEGO NORS IR NĖRA DAUG, BET PRAMOGAUJAM MES LINKSMAI

 

 

 

KEPĖM BLYNUS IR SKANAVOME

 

 

DŽIAUGIAMĖS PASKUTINIU SNIEGU

 

 

LANKĖMĖS MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOJE

 

 

 

 

LAUKE MUMS SMAGU!

 


 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt