GUDRUČIAI (12 grupė)

 

„Gudručiai“, mes jau nemaži,
Darbeliai mūsų jau rimti:
Skaičiuojam, rašom raideles,
Dainuojam, šokam į valias.

Užsukite visi pas mus,
Šaunius darželio vaikučius.
Draugausim, žaisim mes visi,
Neteks liūdėti mūs būry.

Grupėje dirba:
Auklėtoja - priešmokyklinio ugdymo pedagogė -
Erika Matutienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - aukštesnysis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja metodininkė.

Auklėtoja - priešmokyklinio ugdymo pedagogė -
Donata Liauksminaitė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja -Julija Vainutienė


Priešmokyklinės grupės tikslas

Siekti garantuoti vaikams saugius, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Skatinti, palaikyti ir plėtoti vaikų idėjas, žaidimus, atsižvelgiant į jų ugdymo(si) pasirinkimus, gebėjimus, poreikius. Lanksčiai taikyti įvairius ugdymo metodus ir priemones, stengiantis įgyti tam būtinų kompetencijų, padedant vaikams subręsti ir sėkmingai socializuotis mokykloje. Siekti, kad šeima taptų ugdymo partnere aktyviai prisidedančia prie vaikų ugdymo.

Prioritetai

  • Kryptinga, orientuota į kiekvieną vaiką ugdymo kokybė, vaiko pasiekimų vertinimas, analizavimas, tobulinimas.
  • Priešmokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių mokyklų programų dermė.
  • Tarptautinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas, integravimas į ugdymo procesą. (plačiau sužinosite čia: http://www.vaikolabui.lt/).

 

PIEŠIAME KITAIP

 

 

 

MES MAŽIEJI TYRINĖTOJAI

 

 

 

DALYVAUJAME RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ, PEDAGOGŲ FOTO PARODOJE ,,ŽIEMOS PRAMOGOS“.

 

 

 

 

 

KALĖDŲ ŠVENTĖ

 

 

 

 

DŽIAUGIAMĖS PIRMU SNIEGU

 

 

RUOŠIAME SVEIKAS SULTIS

 

 

 

SUSITIKIME SU NYKŠTUKAIS IR KALĖDŲ SENELIU PRIE MAŽEIKIŲ MIESTO KALĖDINĖS EGLĖS

 

 

 

MŪSŲ LAISVALAIKIS

 

 

 

"MOLIŪGŲ VĖRINĖLIS"

 

 

 

NETRADICINĖ UGDOMOJI VEIKLA MELIORATORIŲ PARKE

 

 

 

 

 

"RUDENS VORATINKLIS"

Gaminame voratinklius respublikinei nuotraukų parodai "Rudens voratinklis".

 

 

 

JUDUMO SAVAITĖ

 

 

 

MŪSŲ DIENOS DARŽELY...


 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt