KIŠKUČIAI (5 grupė)

   

Mes kiškučiai, mes maži
Norim augti dideli,
Tad linksmai sportuojam,
Šokam ir dainuojam.
Mokomės gražiai kalbėti.
Draugui stengiamės padėti.
Gamtą mylime visi –
Esam kiškiai mes geri.

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Dainora Ružauskienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtoja - Inga Miniauskienė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Marija Juzumienė

Grupės prioritetas

Savarankiškumo vystymas, teisingų santykių tarp bendraamžių puoselėjimas. Aktyvios, žingeidžios, asmenybės auginimas.

 

 

Uždaviniai

  • Ugdyti aktyvų, kūrybišką, bendraujantį, draugišką, žingeidų vaiką.
  • Plėtoti komunikavimo, socialinę, pažinimo kompetencijas siekiant vaikų emocinio stabilumo.
  • Ieškoti naujų, būdų, formų užtikrinant vaiko ugdymosi pažangos skatinimą.
  • Derinti ikimokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių mokyklų programas.
  • Skatinti tėvus  aktyviai dalyvauti įstaigos gyvenime, siekti glaudaus ir aktyvaus tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo.

MES DAILĖS STUDIJOJE

 

 

 

MES NAUJOJE GRUPĖJE

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt