KIŠKUČIAI (5 grupė)

   

Mes kiškučiai, mes maži
Norim augti dideli,
Tad linksmai sportuojam,
Šokam ir dainuojam.
Mokomės gražiai kalbėti.
Draugui stengiamės padėti.
Gamtą mylime visi –
Esam kiškiai mes geri.

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Dainora Ružauskienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtoja - Inga Miniauskienė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Marija Juzumienė

Grupės prioritetas

Savarankiškumo vystymas, teisingų santykių tarp bendraamžių puoselėjimas. Aktyvios, žingeidžios, asmenybės auginimas.

 

 

Uždaviniai

  • Ugdyti aktyvų, kūrybišką, bendraujantį, draugišką, žingeidų vaiką.
  • Plėtoti komunikavimo, socialinę, pažinimo kompetencijas siekiant vaikų emocinio stabilumo.
  • Ieškoti naujų, būdų, formų užtikrinant vaiko ugdymosi pažangos skatinimą.
  • Derinti ikimokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių mokyklų programas.
  • Skatinti tėvus  aktyviai dalyvauti įstaigos gyvenime, siekti glaudaus ir aktyvaus tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo.

MES DAILĖS STUDIJOJE

 

 

 

MES NAUJOJE GRUPĖJE

 

 

 

DIENA BE AUTOMOBILIO

 

 

 

MOKOMĖS SAUGIAI ELGTIS GATVĖJE BEI PAŽINTI ŠVIESAFORĄ

 

 

RUDENINIŲ LAPŲ ŠURMULY

 

 

SPORTUOJAME

 

 

 

MOLIŪGŲ VĖRINĖLIS

 

 

 

PIEŠIAME, LIPDOME, KLIJUOJAME

 

 

 

TYRINĖJIMAI IR EKSPERIMENTAI

 

 

 

KALĖDŲ ŠVENTĖ

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt