MENINĖ RAIŠKA

 

 

 

Mūsų darželio vienas iš prioritetų yra vaikų meninės kompetencijos ugdymas. Tuo tikslu yra sukurta meninės kūrybinės raiškos programa. Programos tikslas: atskleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo apraiškas, lavinti individualias vaiko galias, padėti jam atsiskleisti įvairia menine saviraiška.
Meninės kūrybinės raiškos programa integruojama į visą ugdymo(si) turinį. Tai pagrindas brandžios, kūrybiškos asmenybės tapsmui. Vadovaujantis šia programa ir vertybinėmis nuostatomis, per meninę veiklą, vaikai pajus sėkmės išgyvenimą, stiprės teigiamo savęs vertinimo jausmas. Vaikai turės galimybę atskeisti savo gabumus ir talentus.

 

MENINĖS VEIKLOS, DRAMATIZACIJOS

METODINĖ GRUPĖ „KIBIRKŠTĖLĖ“

Roma Skirmontienė - meninio ugdymo pedagogė.
Dainora Ružauskienė - auklėtoja.
Irena Zonienė - vyresnioji auklėtoja.
Eugenija Butkienė - auklėtoja metodininkė.
Esmeralda Butaitė – auklėtoja.

 

PROGRAMOS/PLANAI

Metodinės grupės „Kibirkštėlė“ veiklos planas 2017-2018 m.m.

Metodinės grupės „Kibirkštėlė“ veiklos planas 2016-2017 m.m.

Metodinės grupės „Kibirkštėlė“ veiklos planas 2015-2016 m.m.

Meninės – kūrybinės raiškos programa 2013 m.

 

EDUKACINĖ VALANDĖLĖ

„SPALVOS IR GARSAI“

Gegužės 30 d. priešmokyklinio ugdymo vaikams vyko edukacinė valandėlė „Spalvos ir garsai“. Valandėlę organizavo ir vedė auklėtoja metodininkė Sonata Kairienė ir muzikos mokytoja, metodininkė Roma Skirmontienė.

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt