NYKŠTUKAI (10 grupė)

 

Mes nykštukai greiti ,
Skubam lekiam linksmi
Susitinkam draugus
Apkabinam visus.

Čia mūsų nameliai,
Čia mums linksma ir gera.
Išmoksim daug visko
Ko nori širdelė.

 

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Loreta Juodeikienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja metodininkė.
Auklėtoja - Eugenija Butkienė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja metodininkė.
Auklėtojos padėjėja - Danutė Barvydaitė.

Grupės tikslas

Parengti vaikus udytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Prioritetai:

  1. Skatinti vaikus laisvai komunikuoti, formuoti ugdytinių pasakojimo įgūdžius, aiškiai pasakyti savo norus, pageidavimus.
  2. Ugdyti vaikų norą būti aktyviais grupės bendruomenės nariais, laisvai kurti, žaisti, siūlyti idėjas, išsakyti mintis.
  3. Aktyviai dalyvauti bendrose veiklose, draugiškai bendraujant, atrandant, tyrinėjant.

 

 

 

DIENA BE AUTOMOBILIO

 

 

 

Vaikai susitiko su karate klubo "Danas" sportininkais.

 

JUDUMO SAVAITĖ

"Voveryčių" ir "Nykštukų" grupių vaikai, kiekvieną rytą mankštinasi lauke, žaidžia judrius žaidimus.

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt