NYKŠTUKAI (10 grupė)

 

Mes nykštukai greiti ,
Skubam lekiam linksmi
Susitinkam draugus
Apkabinam visus.

Čia mūsų nameliai,
Čia mums linksma ir gera.
Išmoksim daug visko
Ko nori širdelė.

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Rūta Drungilienė - 1 et.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtoja - Virginija Mačiukienė - 0,5 et.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Lina Ramanauskienė.

Grupės prioritetas

Parengti vaikus udytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Uždaviniai:

  1. Skatinti vaikus laisvai komunikuoti, formuoti ugdytinių pasakojimo įgūdžius, aiškiai pasakyti savo norus, pageidavimus.
  2. Ugdyti vaikų norą būti aktyviais grupės bendruomenės nariais, laisvai kurti, žaisti, siūlyti idėjas, išsakyti mintis.
  3. Aktyviai dalyvauti bendrose veiklose, draugiškai bendraujant, atrandant, tyrinėjant.

 

 

GAMINOME IR RAGAVOME SALOTAS

2017 – 09 – 28

 

DIENA BE AUTOMOBILIO

 

 

 

VAIKŲ IŠVYKA Į PRIEŠGRAISRINĘ GELBĖJIMO TARNYBĄ

 

 

IŠVYKA Į POLICIJOS KOMISARIATĄ

 

 

SUSITIKIMAS SU KALĖDŲ SENELIU

2017-12-19

 

 

 

SVEIKATOS VALANDĖLĖ

"MANO DRAUGAS - ČESNAKAS"  

 

 

 

 

KURIAME KNYGUTES

 

 

 

ŠIŲ METŲ, KOVO MĖNESĮ "NYKŠTUKŲ" GRUPĖS UGDYTINIAI VYKDĖ PROJEKTĄ "LOBIO IEŠKOTOJAI"

Projekto tikslas - vaikų kalbos ugdymas per įvairias veiklas (kūno kultūros, muzikos, edukacinės valandėles grupėse), ieškant naujų darbo su vaikais būdų ir formų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt