PAGRANDUKAI (2 grupė)

 

Pagrandukai mes maži
Šokam, žaidžiam mes linksmi !
Augti būryje draugų
Visad gera ir smagu.

 

 

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Rūta Drungilienė - auklėtojos pareigybė - 1.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtoja - Irena Zonienė - auklėtojos pareigybė - 0,5.
Išsilavinimas - spec. vidurinis.
Kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Genovaitė Andrulaitienė.

Grupės prioritetas

Vaiko adaptacijos lengvinimas pereinant nuo ugdymo(si) šeimoje prie ugdymo(si) darželyje.

Uždaviniai:

  • Formuoti vaikų savarankiškumą bei kalbinius įgūdžius.
  • Puoselėti teisingus tarpusavio santykius tarp suaugusiųjų ir bendraamžių.
  • Ugdyti vaikų žingeidumą.
  • Ugdyti vaikų socialinius - emocinius įgūdžius.
  • Skatinti tėvų iniciatyvą dalyvauti įstaigos veikloje, siekti aktyvaus bendradarbiavimo.

 

Mes darželyje...

 

 

 

RUDENINIŲ LAPŲ APSUPTY


 

 

SUSITIKIMAS SU KALĖDŲ SENELIU

 

 

 

MINIME LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt