UGDYMAS

 

PROJEKTAI

 

LOPŠELIS - DARŽELIS "GINTARĖLIS" PROJEKTAI

 

2017 - 2018 m.m.

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Vykdymo
Laikotarpis

Vykdytojai

 

1.

Projektas „Auklėtoja dviem valandom“.

2017– 2018 m.m.

 

Grupių auklėtojos.

2.

Saugumo savaitės projektas „Augu saugus“.

2017 m. spalis

Auklėtojos:
Eugenija Butkienė,
Simona Končiūtė,
Jūratė Gintalienė. Grupių auklėtojos.

3.

Projektas „Miklūs piršteliai, judrus liežuvis - graži kalba“

2018 m. sausis – vasaris.

 

Logopedė: Sonata Jankauskienė;
Auklėtojos: Sonata Kairienė, Daiva Juodeikienė, Danutė Stankienė.

4.

Ekologinis projektas "Grupė lauke - atvira ugdymosi aplinka"

Per mokslo metus

 

Auklėtojos: Direktorės pavad. ugd. S. Sadauskienė.

5.

Projektas „Lobio ieškotojai“.

2018 m. vasaris

 

Auklėtoja: Rūta Drungilienė, Virginija Mačiukienė.

6.

Projektas „Velykiniai žaidimai vaikams, maručių ridenimo taisyklės“.

2018 m. balandis

 

 

Auklėtojos:
Regina Mažrimienė,
Eugenija Butkienė.

7.

Projektas „Linksmosios keverzonės“.

2017 m. kovas

Auklėtojos: Sonata Kairienė, Daiva Juodeikienė, Danutė Stankienė.

8.

Ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“.

2017 - 2018m.m.

GMP komitetas; Grupių auklėtojos.

 

9. Projektas "Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji 2018m. balandis Auklėtojos: Irena Zonienė, Virginija Mačiukienė.

10.

Projektas „Batukų kelionė“. 2018 m. balandis

Grupių auklėtojos.

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt