INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

 
2 % PARAMA

 

GERBIAMI TĖVELIAI, PEDAGOGAI, BENDRUOMENĖS NARIAI
IR LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ RĖMĖJAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ rėmėjams, kurie skyrė 1 ar 2 % savo pajamų mokesčio paramą mūsų darželiui. 2016 m. 2 % buvo pervesta 1437 Eur. Skirdami paramos lėšas Jūs prisidedate prie lopšelio – darželio vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo atnaujinant grupių erdves, modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant įstaigos materialinę bazę. Tikimės, kad ir šiais metais būsite drauge bei mus paremsite.
Primename, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 1 ar 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) prašymus priima iki 2017 m. gegužės 2 dienos. Prašymas yra nustatytos formos FR0512 (3 versija).

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt;

Prašymą taip pat galima:

  • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių. Užpildytą ir pasirašytą formą dėkite į voką, ant jo nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą. Pasirašykite ant voko klijavimo linijos taip, kad neįmanoma būtų atidaryti voko nepažeidžiant parašo. Laišką siųskite paprastu paštu, adresu: VMI Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  • pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Išsamesnę informaciją apie 2 % GMP skyrimą paramai gauti galite sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/cms/apie-prasyma-fr0512 arba mūsų įstaigoje, kur informaciją suteiks grupėse dirbančios pedagogės.

Mūsų rekvizitai:
Paramos gavėjo pavadinimas: Mažeikių l-d „Gintarėlis“
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191650788
Adresas: Draugystės g. 12a, Mažeikiai 

Galite mus paremti ir kitomis Jūsų skirtomis lėšomis, pervedant paramos sumą į banko sąskaitą:
LT41 4010 0407 0008 0169

Duomenys, reikalingi pildant 1 ar 2% prašymo formą:
1 laukelyje - Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje - Jūsų telefono numeris;
3V laukelyje - Jūsų vardas;
3P laukelyje - Jūsų pavardė;
4 laukelyje - Jūsų adresas;
5 laukelyje - rašyti 2016;
6S laukelyje - žymėti ženklu „X“;
E1 laukelyje - rašyti 2;
E2 laukelyje - rašyti  191650788
E4 laukelyje - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
E5 laukelyje - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik iki 2017 metų, rašykite 2017, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.
Dar kartą dėkojame už Jūsų paramą mūsų įstaigai.

2016 m. 2% paramos išlaidos

2015 m. 2% paramos išlaidos

 

MAŽEIKIŲ L.–D. „GINTARĖLIS“
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ

ATOSTOGŲ GRAFIKAS

2018–2019 M.M.

Rudens atostogos:
2018 m. spalio 29 – lapkričio 2 d.;

Kalėdų atostogos:
2018 m. gruodžio 27 – 2018 m. sausio 2 d.;

Žiemos atostogos:
2019 m. vasario 18 – 22 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos:
2019 m. balandžio 23 – 26 d..

 

SIŪLOME PASKAITYTI:

Pavasarį bunda ir šienligė

Ką svarbu žinoti apie gripą ir kaip jo išventi?

Vaikus skiepyti būtina

Žarnyno infekcijų profilaktika

Fizinės veiklos piramidė

Stendas apie ledą

Vanduo

Dehidratacija

Skarlatina

2018 metų skiepų kalendorius

Vaiko diena

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt