INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

 
2 % PARAMA

 

GERBIAMI TĖVELIAI, PEDAGOGAI, BENDRUOMENĖS NARIAI
IR LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ RĖMĖJAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ rėmėjams, kurie skyrė 1 ar 2 % savo pajamų mokesčio paramą mūsų darželiui. 2016 m. 2 % buvo pervesta 1437 Eur. Skirdami paramos lėšas Jūs prisidedate prie lopšelio – darželio vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo atnaujinant grupių erdves, modernizuojant edukacines aplinkas, stiprinant įstaigos materialinę bazę. Tikimės, kad ir šiais metais būsite drauge bei mus paremsite.
Primename, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 1 ar 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) prašymus priima iki 2017 m. gegužės 2 dienos. Prašymas yra nustatytos formos FR0512 (3 versija).

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt;

Prašymą taip pat galima:

  • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių. Užpildytą ir pasirašytą formą dėkite į voką, ant jo nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą. Pasirašykite ant voko klijavimo linijos taip, kad neįmanoma būtų atidaryti voko nepažeidžiant parašo. Laišką siųskite paprastu paštu, adresu: VMI Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  • pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Išsamesnę informaciją apie 2 % GMP skyrimą paramai gauti galite sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/cms/apie-prasyma-fr0512 arba mūsų įstaigoje, kur informaciją suteiks grupėse dirbančios pedagogės.

Mūsų rekvizitai:
Paramos gavėjo pavadinimas: Mažeikių l-d „Gintarėlis“
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191650788
Adresas: Draugystės g. 12a, Mažeikiai 

Galite mus paremti ir kitomis Jūsų skirtomis lėšomis, pervedant paramos sumą į banko sąskaitą:
LT41 4010 0407 0008 0169

Duomenys, reikalingi pildant 1 ar 2% prašymo formą:
1 laukelyje - Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje - Jūsų telefono numeris;
3V laukelyje - Jūsų vardas;
3P laukelyje - Jūsų pavardė;
4 laukelyje - Jūsų adresas;
5 laukelyje - rašyti 2016;
6S laukelyje - žymėti ženklu „X“;
E1 laukelyje - rašyti 2;
E2 laukelyje - rašyti  191650788
E4 laukelyje - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
E5 laukelyje - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik iki 2017 metų, rašykite 2017, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.
Dar kartą dėkojame už Jūsų paramą mūsų įstaigai.

2016 m. 2% paramos išlaidos

2015 m. 2% paramos išlaidos

 

MAŽEIKIŲ L.–D. „GINTARĖLIS“
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ

ATOSTOGŲ GRAFIKAS

2017–2018 M.M.

Rudens atostogos:
2017 m. spalio 30 – lapkričio 3 d.;

Kalėdų atostogos:
2017 m. gruodžio 27 – 2018 m. sausio 3 d.;

Žiemos atostogos:
2018 m. vasario 19 – 23 d.;

Pavasario (Velykų) atostogos:
2018 m. balandžio 3 – 6 d..

 

SIŪLOME PASKAITYTI:

Pavasarį bunda ir šienligė

Ką svarbu žinoti apie gripą ir kaip jo išventi?

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt