VEIKLA

 

Įstaigos savivalda

Įstaigos taryba

Pirmininkas – Regina Mažirimienė (auklėtoja metodininkė).
Sekretorė – Sonata Kairienė (auklėtoja metodininkė).
Narė – Alma Girdvainienė (direktorės pavaduotoja ūkiui).
Narė – Esmeralda Butaitė (auklėtoja).
Narė – Greta Gustytė (slaugytoja – dietistė).

 

Tėvų taryba

Snieguolė Baužienė – (mama).
Toma Česnauskienė – (mama).
Vaidas Andrijaitis – (tėtis).
Vidas Arnašius – (tėtis).
Kęstas Razgaitis – (tėtis).

 

Vaikų taryba

Vytė Šorytė (PU grupė).
Eimantas Ežerskis (PU grupė).
Kasparas Lagzdinis (PU grupė).
Austėja Musulaitė (PU grupė).
Viltė Kazlauskaitė(vyresnioji grupė).
Diana Zemblytė (vyresnioji grupė).
Arijus Petraitis (vyresnioji grupė).
Auksė Juciūtė (vyresnioji grupė).

Vaikų tarybos koordinatorė: auklėtoja - Esmeralda Butaitė.

Mokytojų taryba

Grupių tėvų taryba


 

 

 

 

Įstaigos veiklos komisijos ir darbo grupės

 

Atestacijos komisija

Pirmininkas – Saulė Sadauskienė (l.e.p. direktorė).
Sekretorė –
Narė – Nijolė Zakalskienė (Mažeikių švietimo skyriaus vyr. specialistė).
Narė – Roma Skirmontienė (meninio ugdymo pedagogė).
Narė – Erika Matutienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė).

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – Sonata Jankauskienė (vyr. logopedė).
Sekretorė – Loreta Juodeikienė (auklėtoja metodininkė).
Narė – Saulė Sadauskienė (l.e.p. direktorė).
Narė – Greta Gustytė (slaugytoja-dietistė).
Narė – Irena Zonienė (vyr. auklėtoja).
Narė – Rūta Drungilienė (vyr. auklėtoja).

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m.m

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017-2018 m.m

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016-2017 m.m

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2015-2016 m.m

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Audito darbo grupė

Simona Končiūtė (auklėtoja).
Neringa Buivydienė (sąskaitininkė).
Rūta Drungilienė (vyr. auklėtoja).
Daiva Juodeikienė (vyr. auklėtoja).

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt