VEIKLA

 

 

 

 

VEIKLOS PRIORITETAI PAGAL

2017 – 2019 M. STRATEGINĮ PLĖTROS PLANĄ

  • Įstaigos valdymo kaita.
  • Į vaiką orientuoto ugdymo organizavimas.

  • Efektyvios organizacijos kūrimas.

 

 

METINĖS VEIKLOS PRIORITETAI

2017 – 2018 M.M.

  • Į vaiką orientuotas ugdymas, vertinimu ir įsivertinimu grįsta ugdymo kokybės kultūra.
  • Saugus, sveikas, žaidžiantis ir kūrybiškas vaikas.
  • Visapusiškos paramos ir pagalbos vaikui ir šeimai teikimas.
  • Ori ir atsakinga, atvira ir besimokanti bendruomenė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt