VIŠČIUKAI (3 grupė)

 

Tarsi pūko kamuoliukai -
Žvalūs, vikrūs ir greiti,
Cip, cip, cip - gelsvi viščiukai -
Augam šaunūs ir sveiki.

 

Grupėje dirba:
Auklėtoja - Donata Liauksminaitė - 1 et.
Išsilavinimas - aukštasis.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtoja -  Rita Burlakovienė - 0,5 et.
Išsilavinimas - ikimokyklinio ugdymo studijos.
Kvalifikacinė kategorija - auklėtoja.
Auklėtojos padėjėja - Dalia Plonienė.

Grupės prioritetai

  • Savarankiškumo bei kalbinių įgūdžių vystymas, teisingų tarpusavio santykių tarp bendraamžių puoselėjimas bei žingeidaus vaiko ugdymas.
  • Ugdymo(si) kokybės ir vaikų pasiekimų gerinimas.
  • Ikimokyklinio ugdymo, kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, saugumo prevencijos, gamtosauginių mokyklų programų dermė.

 

LABAS DARŽELI

 

 

 

 

 

MANO AUGINTINIS

2017-11-03

Šią dieną, pas mus svečiavosi du šuniukai ( abiejų vardai yra Bela). Vaikai šuniukus vaišino skanėstais, žaidė su jais. Vaikai buvo kupini įspūdžių.

 

TOLERANCIJOS DIENA

2017-11-16

 

 

 

EGLUTĖS PUOŠIMAS

2017-12-12

 

 

GYVENIMAS SU PAGRANDUKAIS

 

 

NAUJOJI GRUPĖS PRAMOGA

2018-02-21

 

 

SMAGU MUMS LAUKE

 

 

 

UŽGAVĖNĖS

 

 

ŠEIMOS SPORTO ŠVENTĖ

 


 


 


 

 

 

 

 

Darželio daina

„Gintarėlio“ mes vaikai
Esame linksmi -
Dainuojam, šokam, Žaidžiame -
Draugaujame visi.

Priedainis:
Sportuok, sportuok
Ir rankom vis suplok,
Jei nori augti tu stiprus
Kasdieną pabėgiok.

Sveiko maisto mes draugai
Esame tikri -
Daržoves, vaisius valgome
Ir augame sveiki.

Priedainis

Krepšinis draugas mūsų bus
Žinome visi -
Bėgiojam, varom, metame
Į krepšį mes linksmi.

Priedainis

Žodžiai: I. Kerienės
Muzika: R. Skirmontienės

 

 

 

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija
www.smm.lt

Mažeikių rajono savivaldybė www.mazeikiai.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Programa „Zipio draugai“
www.vaikolabui.lt

www.ikimokyklinis.lt